QUES

QUES

QUES – Quality Development of Employment Specialists Įdarbinimo specialistų darbo kokybės gerinimas Projekto tikslas Šiuo projektu siekiama pagerinti įdarbinimo specialistų tinklaveikos ir bendradarbiavimo su darbdaviais kompetencijas padedant žmonėms su negalia rasti darbą atviroje darbo rinkoje. KontekstasŽmonių su negalia įsidarbinimo galimybės yra daug žemesnės negu tų, kurie...

Plačiau

DIMAIN

DIMAIN

Strateginis mąstymas apie įvairovės valdymą ir integraciją darbo vietoje – DIMAIN Projekto „DIMAIN“ tikslas – skatinti socialinę integraciją ir užtikrinti visų asmenų lygias galimybes darbo aplinkoje, skatinant mąstymo įvairovę ir diegiant į integraciją orientuotas praktikas bendrovėse ir organizacijose. Projekto uždaviniai pristatyti Nacionalinę įvairovės chartiją partnerių šalyse...

Plačiau

TEATRAS – sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija

TEATRAS – sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija

Projektu siekiama pritaikyti Engiamųjų teatro metodus ieškančiųjų darbo asmenų gebėjimų stiprinimui Projektas finansuojamas programos Nordplus Adult Projekto partneriai: Viešoji įstaiga Menų ir mokymo namai – koordinuojanti institucija (Lietuva) VšĮ „SOPA“ (Lietuva) „Education innovations transfer centre (Latvija) NGO Forum Theatre (Estija) The Wonder Theatre (Islandija) Įgyvendinimo...

Plačiau

Darbo paieškos laboratorija

Darbo paieškos laboratorija

Euroguidance programos  projektas Projektu siekiama sukurti metodinę priemonę – įrankį, įgalinantį kryptingai ir planingai organizuoti darbo paiešką bei savarankiškai mokantis ugdyti įsidarbinimui reikalingus gebėjimus. Projektas  finansuojamas Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis Projekto trukmė: 2015 m. balandis –...

Plačiau

Euro Job coach

Euro Job coach

Tarptautinis Leonardo dar Vinci partnerystės projektas, kurio tikslas- pasinaudojant skirtingų šalių patirtimi, sukurti mokymo programą specialistams – „socialiniams įdarbinimo tarpininkams („social job coach“). Kas yra socialinis įdarbinimo tarpininkas? Tai specialistas, kuris padeda įsidarbinti ir išlaikyti darbo vietą žmonėms, turintiems sunkumų įeinant į darbo rinką (neįgaliesiems...

Plačiau

JOBPICS EUROPE

JOBPICS EUROPE

Projekto tikslas – adaptuoti profesinio konsultavimo priemonę Jobpics skirtingose Europos šalyse (Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje, Ispanijoje). Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projekto trukmė: 2010 spalis – 2012 spalis Projekto partneriai: Koordinuojantis partneris – Profesinės reabilitacijos įmonių asociacija AVRE, Norvegija (www.attforingsbedriftene.no)...

Plačiau

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

  Projekto tikslas – sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-045 Projekto partneriai: Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje  (www.undp.lt) – pagrindinis projekto vykdytojas Romų visuomenės...

Plačiau

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų plėtra: organizacinių pajėgumų stiprinimas ir geros praktikos formavimas

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų plėtra: organizacinių pajėgumų stiprinimas ir geros praktikos formavimas

Paprojekčio tikslas – kryptingai plėtoti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims, sustiprinant nevyriausybinę organizaciją VšĮ SOPA, parengiant specialistų komandą, perimant užsienio patirtį ir adaptuojant remiamo įdarbinimo modelį įvairioms socialinės atskirties grupėms. Sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-039 Paprojektį finansuoja Islandija...

Plačiau

TRAMA – Transfert MAMED

TRAMA – Transfert MAMED

Projekto  tikslas: perkelti „MAMED“ tinklo (techninės pagalbos priemonių remonto mokymai)  rezultatus į 8 naujas Europos šalis. Sutartis Nr. LLP-LdV-TOI-2007-FR-005 Projektą finansuoja Europos Komisija. Projekto partneriai: organizacijos iš Portugalijos, Graikijos, Vokietijos, Turkijos, Rumunijos, Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos. Projekto trukmė: 2007...

Plačiau