QUES

QUES

QUES – Quality Development of Employment Specialists Įdarbinimo specialistų darbo kokybės gerinimas Projekto tikslas Šiuo projektu siekiama pagerinti įdarbinimo specialistų tinklaveikos ir...

Plačiau

DIMAIN

DIMAIN

Strateginis mąstymas apie įvairovės valdymą ir integraciją darbo vietoje – DIMAIN Projekto „DIMAIN“ tikslas – skatinti socialinę integraciją ir užtikrinti visų asmenų lygias galimybes darbo...

Plačiau

Euro Job coach

Euro Job coach

Tarptautinis Leonardo dar Vinci partnerystės projektas, kurio tikslas- pasinaudojant skirtingų šalių patirtimi, sukurti mokymo programą specialistams – „socialiniams įdarbinimo tarpininkams...

Plačiau

JOBPICS EUROPE

JOBPICS EUROPE

Projekto tikslas – adaptuoti profesinio konsultavimo priemonę Jobpics skirtingose Europos šalyse (Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje, Ispanijoje). Projektas finansuojamas remiant Europos...

Plačiau