QUES

eu-flag-erasmus_vect_pos

QUES – Quality Development of Employment Specialists

Įdarbinimo specialistų darbo kokybės gerinimas

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama pagerinti įdarbinimo specialistų tinklaveikos ir bendradarbiavimo su darbdaviais kompetencijas padedant žmonėms su negalia rasti darbą atviroje darbo rinkoje.

Kontekstas
Žmonių su negalia įsidarbinimo galimybės yra daug žemesnės negu tų, kurie negalios neturi. Įdarbinimo specialistai įvairiose šalyse skiria daug pastangų, kad padėtų su žmonėms, nutolusiems nuo darbo rinkos, surasti darbą. Daugybė įdarbinimo specialistų yra profesionalai, veikiantys kaip socialiniai darbuotojai, psichologai ir mokytojai, turintys žinių ir patirties dirbti su pažeidžiamomis grupėmis, tačiau labai dažnai stokoja žinių apie verslo pasaulį. Geresnis supratimas, kaip kurti ryšius su darbdaviais, suprasti darbdavių perspektyvą padės jiems gerinti įdarbinimo paslaugų kokybę, ir dėl to, padidinti šansus žmonėms su negali įeiti į darbo rinką.

Projekto metu bus sukurta specialistams skirta priemonė, kaip sėkmingai megzti ryšius ir bendradarbiauti su darbdaviais.

Projektą finansuoja:  Europos Komisija pagal  Erasmus + programą

Projekto numeris: 2018-1-NL01-KA204-038927

Pagrindinis projekto vykdytojas – Flexpay (Nyderlandai) http://www.flexpay.nl

Projekto partneriai:

Partnerių susitikimas Slovėnijoje
Partnerių susitikimas Portugalijoje
Partnerių susitikimas Lietuvoje
Partnerių susitikimas Nyderlanduose