TRAMA – Transfert MAMED

imagesca89nq5y

Projekto  tikslas: perkelti „MAMED“ tinklo (techninės pagalbos priemonių remonto mokymai)  rezultatus į 8 naujas Europos šalis.

Sutartis Nr. LLP-LdV-TOI-2007-FR-005

Projektą finansuoja Europos Komisija.

Projekto partneriai: organizacijos iš Portugalijos, Graikijos, Vokietijos, Turkijos, Rumunijos, Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos.

Projekto trukmė: 2007 m. lapkritis – 2009 m. spalis

Projekto puslapiswww.mamedical.org

Projekto eiga

2008 m. vasario 18-20 d. Paryžiuje vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Šio susitikimo metu buvo pristatytas projektas, detalizuotas  mokymų turinys, konkretizuotos partnerių atsakomybės. VšĮ SOPA atstovavo Jurgita Kuprytė ir Aiva Salatkienė.

2008 m. liepos mėnesį vyko Belgijos partnerio Aurelie atstovo Francois Foguenne vizitas į Lietuvą. Organizuotame informaciniame seminare svečias pristatė savo organizacijos patirtį dalyvaujant MAMED projekte, supažindino su Belgijos sistema aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis. Informacinis seminaras vyko Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patalpose, seminare dalyvavo Techninės pagalbos neįgaliesiems centro darbuotojai, įmonių, remontuojančių technines pagalbos priemones, atstovai

2008 m. rugsėjo 17-19 d. Bucharešte, Rumunijoje, įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, kiekvienas partneris pasidalijo savo patirtimi, aptarti tolimesni veiksmai. Susitikime dalyvavo Jurgita Kuprytė.

2008 m. gruodžio mėn. buvo organizuoti administracinių gebėjimų lavinimo užsiėmimai, kurių tikslas buvo didinti ilagalaikių  bedarbių darbo motyvaciją ir lavinti jų socialinius ir administracinius įgūdžius, reikalingus darbo aplinkoje. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su tokiomis temomis, kaip organizacijų tipai, įmonės struktūra, funkcijų ir atsakomybių pasidalijimas organizacijos viduje, įstaigos administratoriaus darbo funkcijos, dokumentacijos tvarkymas. Mokymų metu buvo organizuoti darbo kompiuteriu užsiėmimai. Daug dėmesio buvo skiriama bendravimo įgūdžių tobulinimui (konfliktinių situacijų sprendimui, darbui komandoje, užduočių paskirstymui, derybinių įgūdžių formavimui (video pratybos). Mokymuose dalyvavo 14 dalyvių.

Iš labiausiai patikusių dalykų dalyviai nurodė raštvedybos užsiėmimus kompiuterių klasėje, konfliktinių situacijų sprendimo pratybas.

2009 m. rugsėjo 15-18 d. Barselonoje, Ispanijoje, vyko baigiamasis projekto partnerių susitikimas. Jame buvo apibendrinta viso projekto veikla, aptarti projekto rezultatai, sklaida. Susitikime dalyvavo Aiva Salatkienė ir Nerijus Mocevičius

Projekto rezultatai

Projekto metu į Lietuvą buvo perkelta MAMED tinklo patirtis (2004-2006 metais įgyvendinant tarptautinį Leonardo da Vinci bandomąjį projektą „MAMED: training of technicians of a medical material repair shop“ buvo parengta tarptautinė mokymų programa, skirta asmenims, dirbantiems techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems srityje).

 • Į lietuvių kalbą išversti leidiniai
  • Mokinio vadovas
  • Mokytojo vadovas
 • Parengtos 3 mokymo programos apie techninės pagalbos neįgaliesiems įrangos remontą ir perdirbimą
  • Tarptautinis MAMED tinklas ( 140 val trukmės) – kodas 196172601
  • Padėjėjas administraciniams reikalams ( 140 val trukmės) – kodas 296134502
  • Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems remontininkas ( 140 val.) – kodas 296152102
 • Parengta papildoma „Bendravimo įgūdžių tobulinimo“ programa ( 35 val) – kodas 296109083

Visos parengtos programos suderintos su Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija  arba Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM bei registruotos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje (Patvirtintos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.V(7)-143)