Metodinė veikla

Siekiame tobulinti įdarbinimo su parama paslaugos teikimą, todėl daug dėmesio, laiko ir pastangų skiriame naujų metodinių priemonių kūrimui, perkėlimui iš užsienio partnerių,  adaptavimui Lietuvos aplinkai

  • Įdarbinimo tarpininkams
  • Socialiniams darbuotojams
  • Jaunimo darbuotojams
  • Karjeros konsultantams
  • Specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos ir socialiai pažeidžiamais asmenimis

Remiantis mūsų patirtimi parengtos rekomendacijos darbo šešėliavimo iniciatyvos “DUOday” organizatoriams: kodėl verta dalyvauti, kaip paruošti žmones su negalia, kaip  pritraukti įmonių darbuotojus ir kiti patarimai

Įdarbinimo su parama metodika, kuria remiamės, teikdami pagalbą mažiau galimybių turintiems bedarbiams. Pasaulyje pripažintą metodiką  pritaikėme Lietuvos aplinkai bei sėkmingai įdiegėme į savo organizacijos veiklą.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims turintiems psichikos negalią.  Aktyviai bendradarbiavome rengiant metodikos II  ir IV dalis (Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų bei  Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimas).

A.Boalio engiamųjų teatro metodai  – sėkmingai integracijai į darbo rinką. Metodiką rengėme kartu su VšĮ “Menų ir mokymo namai” bei užsienio partneriais, įgyvendinant Nordplius adult programos projektą

Metodikos darbui su romais

Priemonių rinkinys socialiniams įdarbinimo tarpininkams