Darbo funkcijų atskyrimas

Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas trukdo siekti verslo tikslų?

Darbuotojai skundžiasi per dideliu darbo krūviu?

Įmonė moka už viršvalandžius, nes darbuotojai nespėja laiku atlikti darbo?

Dėl neatliktų darbų nukenčia prekės ar paslaugos kokybė?

Spręskite šiuos iššūkius sukurdami įtraukią darbo vietą žmogui su negalia. Darbo funkcijų atskyrimo (angl. job carving) paslaugos esmė – atskirti tas kvalifikuotų darbuotojų atliekamas funkcijas, kurioms atlikti nereikia aukštos kvalifikacijos ir atiduoti jas žmogui su mažesniais gebėjimais, pvz. žmogui su negalia. Šis metodas padeda efektyviau panaudoti esamų darbuotojų galimybes, nes jie gali daugiau energijos skirti savo pagrindinėms užduotims atlikti.

Darbo funkcijų atskyrimo privalumai

Padidinsite dabartinį darbo jėgos efektyvumą ir našumą
Geriau išnaudosite darbuotojų įgūdžius
Užpildysite dabartines darbo jėgos spragas
Padidinsite klientų pasitenkinimą

Kaip tai vyksta?

Išanalizuojame darbo vietą
  • Atliekame darbo funkcijų analizę.
  • Sudarome iškirpimui potencialių užduočių sąrašą.
  • Įvertiname susidarusios konkrečios pozicijos darbų aprašą.
Parenkame tinkamiausią kandidatą

Atrenkame tinkamiausią  kandidatą iš turimos darbo ieškančiųjų bazės, kurio stiprybes, įgūdžius, aktualius rizikos ir sėkmės faktorius darbinantis esame įvertinę įvairiapusio darbo metu.

Atskiriame darbo funkcijas
  • Įvertiname konkrečios pozicijos užduotis.
  • Išmokstame, kaip jos turi būti atliekamos, patys.
  • Parengiame išsamų darbo funkcijų pareigybės aprašą
Teikiame pagalbą darbo vietoje
  • Apmokome darbo funkcijų atlikimo.
  • Teikiame emocinę paramą.
  • Ieškome natūralios paramos darbo vietoje.

Bendradarbiavimo sėkmės