Euro Job coach

imagesca89nq5y

Tarptautinis Leonardo dar Vinci partnerystės projektas, kurio tikslas- pasinaudojant skirtingų šalių patirtimi, sukurti mokymo programą specialistams – „socialiniams įdarbinimo tarpininkams („social job coach“).

Kas yra socialinis įdarbinimo tarpininkas?
Tai specialistas, kuris padeda įsidarbinti ir išlaikyti darbo vietą žmonėms, turintiems sunkumų įeinant į darbo rinką (neįgaliesiems, vyresnio amžiaus bedarbiams, moterims, jauniems žmonėms be kvalifikacijoms, imigrantams ir kt.).

Projekto trukmė: 2011 rugpjūtis – 2013 liepa

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto partneriai

VšĮ “SOPA” (koordinatorius)

FTM (Finaliser Transmettre Mobiliser),  Prancūzija, Reunion. www.ftm.re
Mokymų centras padedantis sunkumų turintiems bedarbiams (vienišoms mamoms, neįgaliesiems, jaunimui neturinčiam kvalifikacijos, vyresnio amžiaus žmonėms) įsidarbinti ar pradėti verslą. Įmonė įkurta 2000 metais, veiklą vykdo šiaurinėje Reunion salos (Prancūzija) dalyje.

Arvise Cap-Emploi, Prancūzija, Reunion www.arvise.net

ARVISE Cap Emploi – specializuojasi neįgaliųjų asmenų įdarbinimo srityje. Cap Emploi yra Prancūzijos nacionalinio tinklo dalis, veiklą vykdanti Reunion saloje. Organizacija veikia nuo 1993 m ir kasmet suteikia paslaugas apie 2000 neįgaliųjų: perkvalifikavimo, pagalba steigiant verslą ar įsidarbinant .

 Picos BV,  Nyderlandai www.picosbv.nl

Organizacija teikianti užimtumo paslaugas asmenims turintiems psichinę, fizinę ar socialinę negalę.  Pagrindinės teikiamos paslaugos – individualus konsultavimas, tarpininkavimas įsidarbinant, darbo vietų paieška, parama darbo vietoje. Organizacija dirba pagal remiamo įdarbinimo modelį (Supported employment).

 Inkluzia, Slovakia www.inkluzia.sk

Nevyriausybinė organizacija siekianti akyvaus neįgaliųjų dalyvavimo visuomenės gyvenime. Inkluzia dirba tiek su pačiais neįgaliaisiais, tiek su jų šeimų nariais, bendradarbiauja su specialistais iš kitų organizacijų ir instituciją, darbdaviais. Inkluzia siekia sukurti pagalbos neįgaliesiems struktūrą, kuri apimtų visus gyvenimo atvejus. Teikiamas didelis paslaugų spektras: konsultavimas, mokymai, remiamo įdarbinimo modelio plėtojimas, savarankiškų namų kūrimas, apsaugotų darbo vietų steigimas, lobizmas.

AECA, Italja www.aeca.it

1973 m. įkurta asociacija vienija 32 profesinio mokymo centrus, dirbančius daugiausia  su jaunais žmonėmis, taip pat ir asmenimis turinčiais sunkumų darbo rinkoje. Organizacija siekia pagerinti mokymų kokybę jauniems žmonėms, diegia naujas metodikas ir priemones į mokymo procesą, atstovauja mokymų centrus rengiant politinis siūlymus, dalinasi gerąja patirtimi visos Europos mastu.

Projekto veiklos
  • Tarptautiniai partnerių susitikimai. Per du projekto įgyvendinimo metus planuojama suorganizuoti 5 partnerių susitikimus, po vieną kiekvienoje projekte dalyvaujančių partnerių šalyje. Susitikimų metu partneriai keisis turima patirtimi, darbe naudojamomis priemonėmis, metodais, rengs bendrą produktą
  • Vidiniai mokymai komandai ir užsienio partnerių pateiktų priemonių išbandymas dirbant su VšĮ „SOPA“ klientais.
Projekto rezultatai

Per du projekto įgyvendinimo metus suorganizuoti 5 partnerių susitikimai, po vieną kiekvienoje projekte dalyvaujančių partnerių šalyje. Susitikimų metu partneriai keitėsi turima patirtimi, darbe naudojamomis priemonėmis, metodais  ir dirbdami kartu parengė bendrą produktą- socialiniams įdarbinimo tarpininkams skirtą priemonių rinkinį.

Šį 337 puslapių priemonių rinkinį sudaro  BENDROJI DALIS (įvadas, partnerių aprašymai, socialinio įdarbinimo tarpininko apibrėžimas, išvados) bei  keturios mokymo programos dalys:


GEBĖJIMŲ ĮVERTINIMO IR KARJEROS KONSULTAVIMO PRIEMONĖS
Ši mokymo programos dalis apima skirtingas priemones, kurias naudoja penkių šalių socialiniai įdarbinimo tarpininkai, siekdami įvertinti darbo ieškančiųjų asmenų situaciją. 72 puslapių mokymų programos dalyje aprašoma dešimt gebėjimų nustatymo ir karjeros konsultavimo priemonių. Pasirinktas formatas suteikia praktinės informacijos ir instrukcijas, kaip naudoti siūlomas priemones. Tai yra pirmasis iš keturių tarpininkavimo įdarbinant žingsnių.

BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO PRIEMONĖS

Antroji mokymų programos dalis yra skirta socialiniams įdarbinimo tarpininkams, kurie ugdo žmonių, nutolusių nuo darbo rinkos, bendruosius gebėjimus. Šioje dalyje galima rasti priemones, kurios padeda ugdyti tikslinės grupės pokalbio su darbdaviu telefonu, efektyvaus bendravimo su kolegomis darbe įgūdžius, pristatyti pagrindines apsirengimo ir higienos taisykles ir kt. 103 puslapių mokymų dalis apima 11 priemonių su aprašymais ir instrukcijomis.

EFEKTYVIOS DARBO PAIEŠKOS IR BENDRADARBIAVIMO SU DARBDAVIAIS PRIEMONĖS

Trečioji partnerystės mokymų programos dalis yra skirta įdarbinimo tarpininkams, kurie siekia geriau pažinti darbo rinką ir surasti laisvas darbo vietas. Taip pat ši dalis padeda jiems sukurti ir išlaikyti efektyvų bendradarbiavimo su darbdaviais tinklą. 101 puslapio dokumente pristatomos 9 priemonės, kurias galima naudoti. Priemonės apima pirmuosius žingsnius, siekiant užmegzti dalykinius santykius, gauti informacijos apie atrankos procedūras įmonėse bei įvairovės politiką.

PAGALBOS DARBO VIETOJE PRIEMONĖS

Paskutinioji programos dalis parengta socialiniams įdarbinimo tarpininkams, padedantiems išsilaikyti darbo vietose žmonėms iš atskirties grupių.  35 puslapių dalis apima 6 priemones su instrukcijomis ir detaliais aprašymais