We are able

We are able

We are able Projektu siekiama sukurti įtraukesnę darbo rinką projektą įgyvendinančių  partnerių šalyse ( Belgijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje).  Nemažai darbdavių nori samdyti žmones su negalia, bet jie tiesiog nežino, nuo ko pradėti.  Kai kurie darbdaviai linkę įžvelgti galimus minusus, bet ne galimybes. Projekto metu įmonių darbuotojams bus sudarytos galimybės pažinti žmones su negalia...

Plačiau

QUES

QUES

QUES – Quality Development of Employment Specialists Įdarbinimo specialistų darbo kokybės gerinimas Projekto tikslas Šiuo projektu siekiama pagerinti įdarbinimo specialistų tinklaveikos ir bendradarbiavimo su darbdaviais kompetencijas padedant žmonėms su negalia rasti darbą atviroje darbo rinkoje. KontekstasŽmonių su negalia įsidarbinimo galimybės yra daug žemesnės negu tų, kurie...

Plačiau

Future Builders

Future Builders

Projekto tikslas: suteikti jaunimo darbuotojams žinių apie darbą su jaunimu, kaip organizuoti užsiėmimus jaunimui verslumo, savanorystės ir komunikacijos temomis padedant jiems geriau integruotis į darbo rinką. Projektą finansuoja:  Europos Komisija pagal  Erasmus + programą Jaunimo darbuotojų mokymai vyko 2018 m. balandžio mėnesį Varšuvoje. Mokymuose dalyvavo VšĮ „SOPA“ įdarbinimo tarpininkė...

Plačiau

DIMAIN

DIMAIN

Strateginis mąstymas apie įvairovės valdymą ir integraciją darbo vietoje – DIMAIN Projekto „DIMAIN“ tikslas – skatinti socialinę integraciją ir užtikrinti visų asmenų lygias galimybes darbo aplinkoje, skatinant mąstymo įvairovę ir diegiant į integraciją orientuotas praktikas bendrovėse ir organizacijose. Projekto uždaviniai pristatyti Nacionalinę įvairovės chartiją partnerių šalyse...

Plačiau

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Šiuo projektu siekiama sustiprinti Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą, kad organizacija galėtų geriau atstovauti skurdą patiriančius žmones ir daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui. Projekto tikslai : Stiprinti institucinius gebėjimus, plėtojant advokacijos veiklą, perimant tarptautinę patirtį bei aktyvinant komunikavimo veiklas. Stiprinti tinklo narių- ...

Plačiau

Socialinės atsakomybės partneriai

Socialinės atsakomybės partneriai

Projekto tikslas – siekti sėkmingos jaunimo integracijos į darbo rinką, plėtojant  bendradarbiavimą su viešuoju ir privačiu sektoriais bei ugdant jaunų žmonių kompetencijas Uždaviniai: Plėsti organizacijos socialiai atsakingų verslo partnerių tinklą Stiprinti  bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, keistis informacija dėl jaunimo užimtumo Didinti jaunų nedirbančių žmonių motyvaciją ir...

Plačiau

NET – nes esam tinkle

NET – nes esam tinkle

  Projektu siekiama plėtoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklą, siekiant padidinti jaunų žmonių užimtumą Vilniaus mieste Uždaviniai:  • Didinti jaunų nedirbančių žmonių motyvaciją ir kompetencijas, parodant įvairias galimybes darbo rinkoje • Ugdyti jaunų žmonių kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, sprendžiant nedarbo problemas • Sudaryti sąlygas jaunuoliams įgyti...

Plačiau

G.A.L.I.U. – GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINTUMAS.

G.A.L.I.U. – GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINTUMAS.

Projekto tikslas – didinti asmenų su negalia ir ilgalaikių bedarbių kokybišką užimtumą, dalyvavimą darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime bei mažinti jų socialinę atskirtį. Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-083 2011 m. atlikome asmenų su negalia įsidarbinimo galimybių tyrimą, kuris parodė,  jog neįgalieji, net ir turėdami aukštą kvalifikaciją ar ilgalaikę darbo patirtį, susiduria su...

Plačiau

VšĮ „SOPA“ institucinių gebėjimų stiprinimas

VšĮ „SOPA“ institucinių gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslas – stiprinti  organizacijos institucinius gebėjimus, didinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, siekiant plėtoti kokybiškas įdarbinimo ir karjeros konsultavimo paslaugas. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektams Projekto trukmė: 2014 m. spalis – gruodis Projekto...

Plačiau

Euro Job coach

Euro Job coach

Tarptautinis Leonardo dar Vinci partnerystės projektas, kurio tikslas- pasinaudojant skirtingų šalių patirtimi, sukurti mokymo programą specialistams – „socialiniams įdarbinimo tarpininkams („social job coach“). Kas yra socialinis įdarbinimo tarpininkas? Tai specialistas, kuris padeda įsidarbinti ir išlaikyti darbo vietą žmonėms, turintiems sunkumų įeinant į darbo rinką (neįgaliesiems...

Plačiau

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

  Projekto tikslas – sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-045 Projekto partneriai: Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje  (www.undp.lt) – pagrindinis projekto vykdytojas Romų visuomenės...

Plačiau

Romų į(si)darbinimo skatinimo priemonės

Romų į(si)darbinimo skatinimo priemonės

Projekto tikslas –  pasikeisti sėkminga patirtimi konsultuojant ir integruojant į darbo rinką romus. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas Nr. LLP-GRU-MP-2007-LT-00096 Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Įgyvendinimo laikotarpis 2008 m. sausis – 2009 m. rugpjūtis Projekto partneriai: VšĮ SOPA, Lietuva (www.sopa.lt) VšĮ Romų visuomenės centras (www.roma.lt) Milan...

Plačiau