Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų plėtra: organizacinių pajėgumų stiprinimas ir geros praktikos formavimas

norway-grants_logo_0eea-grants_logo_0

Paprojekčio tikslas – kryptingai plėtoti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims, sustiprinant nevyriausybinę organizaciją VšĮ SOPA, parengiant specialistų komandą, perimant užsienio patirtį ir adaptuojant remiamo įdarbinimo modelį įvairioms socialinės atskirties grupėms.

Sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-039

Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

Paprojekčio partneriai:

  • Projekto iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas – VšĮ SOPA
  • Vilniaus miesto socialinės paramos centras (www.spcentras.lt)
  • FlexPay  BV, Nyderlandai (www.flexpay.nl)
Paprojekčio trukmė: 2009 m gegužė – 2010 m. gegužė

Pagrindinės paprojekčio veiklos: 

  • Įdarbinimo tarpininkų komandos suformavimas ir apmokymas
  • Remiamo įdarbinimo modelio gairių, skirtų  specialistams, dirbantiems su įvairiomis atskirties grupėmis, parengimas
  • Remiamo įdarbinimo modelio pristatymas socialiniams darbuotojams
  • Bendradarbiavimo tinklo su suinteresuotomis organizacijomis kūrimas
  • Užsienio ekspertų mokymai socialiniams darbuotojams ir įdarbinimo tarpininkų komandai.
  • Ryšių su Europos remiamo įdarbinimo sąjunga užmezgimas
Pasiekti rezultatai

Projekto metu VšĮ “SOPA” sustiprino įdarbinimo tarpininkų komandą, kurioje nuo 2009 m birželio mėn. organizacijoje pradėjo dirbti trys nauji įdarbinimo tarpininkai – Inga, Nerijus ir Arnoldas. Pirmaisiais projekto mėnesiais įdarbinimo tarpininkai buvo apmokyti dirbti pagal remiamo įdarbinimo modelį.

Įdarbinimo tarpininkų komanda šį modelį išbandė praktikoje konsultuodami ir padėdami įsidarbinti įvairioms socialinėje atskirtyje esančioms grupėms. Remiantis sukaupta patirtimi, buvo parengtos  Remiamo įdarbinimo modelio gairės, kuriose aprašyti remiamo įdarbinimo principai, įdarbinimo eigos etapai, pateikti patarimai dirbant su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, pateiktos formos, reikalingos kiekviename etape.

Remiamo įdarbinimo modelis buvo pristatytas socialiniams darbuotojams, organizuojant praktinius mokomuosius seminarus.

Užmegzti ryšiai su kitomis tikslines grupes atstovaujančiomis organizacijomis, kurioms buvo pristatytos tarpininkavimo įdarbinant paslaugos.

Projekto metu buvo organizuojami seminarai socialiniams darbuotojams ir įdarbinimo tarpininkams bei trijų dienų remiamo įdarbinimo ekspertų iš Nyderlandų (organizacijos Picos) mokymai. Mokymų metu buvo buvo pristatyta pagalbos įsidarbinant sistema Nyderlanduose, kalbama apie įvairias negalias turinčių asmenų įdarbinimą, darbo vietų paiešką, darbo su darbdaviais ypatumus

Siekiant išsamiau susipažinti su remiamo įdarbinimo ir tarpininkavimo principais, buvo užmegzti ryšiai su Europos remiamo įdarbinimo sąjunga. Ši skėtinė organizacija vienija remiamo įdarbinimo asociacijas iš 19 Europos šalių. Daugiau apie Sąjungą – www.euse.org

2009 m. gegužės 27-29 d. Jurgita Kuprytė dalyvavo 9-joje Sąjungos konferencijoje Prahoje, kurioje dalyvavo apie 400 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Konferencijos metu teko bendrauti su Norvegijos, Austrijos, JAV, Australijos, Airijos atstovais, su kai kuriais iš jų (daugiausia Norvegų organizacijomis) buvo aptartos galimos bendradarbiavimo perspektyvos