Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

socialinis_fondas_jpg

 

Projekto tikslas – sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-045

Projekto partneriai:

Projekto trukmė: 2009 m. kovas  – 2012 m. balandis

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Įdarbinimo modelio parengimas
  • Specialistų komandinio darbo organizavimas: komandos suformavimas, apmokymas ir koordinavimas
  • Įdarbinimo ir socialinių paslaugų tikslinei grupei teikimas
  • Tolerantiškos darbo aplinkos skatinimas, organizuojant mokymus įmonėse

Pasiekti rezultatai

Per tris projekto įgyvendinimo metus veiklose dalyvavo daugiau nei šimtas romų  iš Vilniaus miesto  ir Eišiškių (Šalčininkų rajonas).

Bendromis įdarbinimo tarpininkų, partnerių ir, svarbiausia, pačių romų pastangomis darbo vietos buvo surastos 37 romams, 2 projekto dalyviai išsiėmė verslo liudijimus, 1 įstojo mokytis į profesinę mokyklą.

Romai įsidarbino tokiose srityse kaip valymas, statybos, siuvimas, automobilių plovimas, viešasis maitinimas ir kt.

2009 metais sudarytos 2 darbo sutartys

2010 m. įsidarbino 7 asmenys

2011 m. – 23 asmenys

2012 m. pirmaisiais mėn. – 2 asmenys.

Galutinė projekto ataskaita ( VšĮ „SOPA“ kaip projekto partnerio įgyvendintų veiklų ataskaita)