Nebūk diskriminuojamas

Nebūk diskriminuojamas

Projekto tikslas – didinti ieškančiųjų darbo sąmoningumą apie lygias galimybes darbo rinkoje ir įgalinti juos atpažinti diskriminavimo dėl lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios atvejus. Projektą finansuoja:  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir...

Plačiau

Pasitikėk savimi

Pasitikėk savimi

Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas. 2014 m. spalio mėn. su Vilniaus teritorine darbo birža pasirašėme susitarimą dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pasitikėk savimi“ (Nr. VP1-1.2-SADM-05-V-02-001)...

Plačiau

VšĮ „SOPA“ institucinių gebėjimų stiprinimas

VšĮ „SOPA“ institucinių gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslas – stiprinti  organizacijos institucinius gebėjimus, didinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, siekiant plėtoti kokybiškas įdarbinimo ir karjeros konsultavimo paslaugas. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektams Projekto trukmė: 2014 m. spalis – gruodis Projekto...

Plačiau

Teisė į darbą ir teisės darbe

Teisė į darbą ir teisės darbe

Projekto tikslas – didinti stigmatizuojamų grupių, darbdavių ir visos visuomenės sąmoningumą apie  nediskriminavimą ir lygias galimybes dalyvaujant darbo rinkoje, nepaisant asmens lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš lėšų, skirtų  nevalstybinių organizacijų, ginančių...

Plačiau

Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei

Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei

Projekto tikslas – įgalinti NVO sektorių teikti socialines paslaugas verslo metodais ir principais bei sudaryti galimybę efektyviam NVO bendradarbiavimui su verslo sektoriumi. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Projekto...

Plačiau

Galime dirbti kartu?

Galime dirbti kartu?

Projekto tikslas – didinti darbdavių ir visos visuomenės sąmoningumą apie  nediskriminavimą ir lygias galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, tuo pačiu ir visos visuomenės gyvenime, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš lėšų, skirtų  nevalstybinių...

Plačiau

Euro Job coach

Euro Job coach

Tarptautinis Leonardo dar Vinci partnerystės projektas, kurio tikslas- pasinaudojant skirtingų šalių patirtimi, sukurti mokymo programą specialistams – „socialiniams įdarbinimo tarpininkams („social job coach“). Kas yra socialinis įdarbinimo tarpininkas? Tai specialistas, kuris padeda įsidarbinti ir išlaikyti darbo vietą žmonėms, turintiems sunkumų įeinant į darbo rinką (neįgaliesiems...

Plačiau

JOBPICS EUROPE

JOBPICS EUROPE

Projekto tikslas – adaptuoti profesinio konsultavimo priemonę Jobpics skirtingose Europos šalyse (Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje, Ispanijoje). Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Projekto trukmė: 2010 spalis – 2012 spalis Projekto partneriai: Koordinuojantis partneris – Profesinės reabilitacijos įmonių asociacija AVRE, Norvegija (www.attforingsbedriftene.no)...

Plačiau

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

  Projekto tikslas – sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-045 Projekto partneriai: Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje  (www.undp.lt) – pagrindinis projekto vykdytojas Romų visuomenės...

Plačiau

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų plėtra: organizacinių pajėgumų stiprinimas ir geros praktikos formavimas

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų plėtra: organizacinių pajėgumų stiprinimas ir geros praktikos formavimas

Paprojekčio tikslas – kryptingai plėtoti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims, sustiprinant nevyriausybinę organizaciją VšĮ SOPA, parengiant specialistų komandą, perimant užsienio patirtį ir adaptuojant remiamo įdarbinimo modelį įvairioms socialinės atskirties grupėms. Sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-039 Paprojektį finansuoja Islandija...

Plačiau

TRAMA – Transfert MAMED

TRAMA – Transfert MAMED

Projekto  tikslas: perkelti „MAMED“ tinklo (techninės pagalbos priemonių remonto mokymai)  rezultatus į 8 naujas Europos šalis. Sutartis Nr. LLP-LdV-TOI-2007-FR-005 Projektą finansuoja Europos Komisija. Projekto partneriai: organizacijos iš Portugalijos, Graikijos, Vokietijos, Turkijos, Rumunijos, Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos. Projekto trukmė: 2007...

Plačiau

Romų į(si)darbinimo skatinimo priemonės

Romų į(si)darbinimo skatinimo priemonės

Projekto tikslas –  pasikeisti sėkminga patirtimi konsultuojant ir integruojant į darbo rinką romus. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas Nr. LLP-GRU-MP-2007-LT-00096 Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Įgyvendinimo laikotarpis 2008 m. sausis – 2009 m. rugpjūtis Projekto partneriai: VšĮ SOPA, Lietuva (www.sopa.lt) VšĮ Romų visuomenės centras (www.roma.lt) Milan...

Plačiau