VšĮ „SOPA“ institucinių gebėjimų stiprinimas

izic38606

Projekto tikslas – stiprinti  organizacijos institucinius gebėjimus, didinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, siekiant plėtoti kokybiškas įdarbinimo ir karjeros konsultavimo paslaugas.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektams

Projekto trukmė: 2014 m. spalis – gruodis

Projekto uždaviniai: stiprinti bendradarbiavimą su vietos savivalda, siekiant socialinės atskirties žmonių įdarbinimo paslaugų plėtros ir plėtoti organizacijos ekonominę veiklą

Pagrindinės veiklos

Bendradarbiavimas  dėl socialinės atskirties žmonių įdarbinimo paslaugų plėtros

Kartu su partneriais – Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklų (NSMOT) inicijavome kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybę su raginimu glaudžiau bendradarbiauti ir kartu mažinti skurdą Vilniuje. Rašte teigiama, kad Vilniuje veikia daug sėkmingų nevyriausybinių organizacijų, kurios turi patirtį teikiant paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms ir dirba su įvairiomis tikslinėms grupėmis ir kad NVO galėtų tapti patikimais partneriais, spredžiant opias socialines problemas.

2014/10/27 Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko NVO susitikimas su savivaldybės atstovais, kurio metu buvo aptartos galimybės rengiant Vilniaus m. socialinių paslaugų planą 2015 m. praplėsti tikslinių grupių sąrašą

2014/11/11 įvyko antrasis NVO susitikimas su savivaldybės atstovais, kurio metu buvo aptariama 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos uždaviniai ir priemonės. Po susitikimo formulavome ir siuntėme pasiūlymus dėl priemonių, įgyvendinamų per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

  • Įtraukti paslaugas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, kurias teikiant asmuo būtų aktyvinimas, motyvuojamas bei įgalinamas, kad jis gautų psichologinį palaikymą, būtų ugdomi jo savarankiško gyvenimo bei socialiniai įgūdžiai.
  • Įtraukti iniciatyvas, padedančias ilgalaikiams bedarbiams, kitiems asmenims, esantiems nepalankioje situacijoje darbo rinkoje, įsilieti į darbo rinką teikiant profesinio orientavimo, informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant bei įsidarbinus paslaugas.

2014/10/15 dalyvavome NSMOT konferencijoje „Telkiamės skurdo mažinti“, kur skaitėme pranešimą apie NVO bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybės institucijomis. Konferencijos metu gavome įvertinimą – už svarų indėlį inicijuojant socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo klausimų sprendimą.

photo-2014-10-15-16-15-10 photo-2014-10-15-15-03-03

VšĮ „SOPA“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Gruodžio 5 d. Jurgita Kuprytė dalyvavo mokymuose „Įdomiausi Facebook marketingo mokymai Lietuvoje“. Juose susipažino su Facebook komunikacijos pagrindais, panaudojimo būdus įmonėse, statistiniais rodikliais, reklama socialiniame tinkle. Mokymų metu įgytos žinios leis tikslingiau reklamuoti organizacijos produktus ir paslaugas bei  tobulinti įmonės komunikaciją esamiems bei potencialiems paslaugų gavėjams.

Dalyvavimas parodoje “Mokykla 2014” pristatant karjeros konsultavimo priemonę Jobpics

Lapkričio 21-23 dienomis  dalyvavome parodoje MOKYKLA 2014 Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“: turėjome įrengtą dalyvio stendą, kuriame mokyklų bendruomenei pristatėme karjeros konsultavimo priemonę Jobpics.

Litexpo duomenimis bendras parodų MOKYKLA 2014  ir VAIKŲ ŠALIS 2014 (kurios vyko kartu) lankytojų skaičius siekė 17400. Parodą MOKYKLA aplankė apie 6000 mokytojų ir švietimo specialistų iš daugelio Lietuvos ugdymo įstaigų. Didžioji dalis lankytojų apsilankė ir VšĮ „SOPA“ stende.  Dalyvavimas parodoje padėjo padidinti organizacijos žinomumą, suaktyvinti Jobpics priemonės pardavimus mokykloms bei organizacijoms ir sustiprino organizacijos finansinį savarankiškumą

dsc_5363 dsc_5426