Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei

lsbp-logo-cmyk

Projekto tikslas – įgalinti NVO sektorių teikti socialines paslaugas verslo metodais ir principais bei sudaryti galimybę efektyviam NVO bendradarbiavimui su verslo sektoriumi.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Projekto partneriai: 

  • Taikomosios politikos institutas – pagrindinis projekto vykdytojas
  • VšĮ „SOPA”
  • Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas”
  • VšĮ Gerovės gyvūnų tarnyba „PIFAS”.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Socialių paslaugų teikimo rinkos analizė – nagrinėjama NVO teikiamų socialinių paslaugų pasiūla, paklausa ir esama rinka, socialinių paslaugų teikimo galimybės; kokybinis giluminis tyrimas, kurio metu bus analizuojamas paslaugos suteikimo procesas, paslaugos poveikis, rezultatas ir efektyvumo vertinimas;
  • NVO sektoriaus darbuotojų, savanorių mokymai, kurių metu metu bus stiprinami NVO sektoriaus darbuotojų ir savanorių instituciniai gebėjimai įvairiose srityse,
  • Verslo atstovų mokymai, kurių metu metu verslo atstovai bus mokomi bendradarbiavimo su NVO sektoriumi metodų, supažindinami su mokestinėmis lengvatomis ir paramos teikimo galimybėmis.
  • Atliktų tyrimų, mokymų medžiagos teoriniu bei praktiniu pagrindu bus rengiama metodinė priemonė.
  • Projekto pabaigoje įvyks konferencija – seminaras: NVO sektoriui, verslo ir valdžios atstovams bus pristatyti projekto įgyvendinimo metu atliktų tyrimų rezultatai, sukurta metodinė priemonė, vyks diskusija tema „Socialinių paslaugų teikimas verslo principais ir metodais” bei bus inicijuojamas horizontalaus tarpsektorinio bendradarbiavimo tarp NVO, verslo ir valdžios atstovų tinklo sukūrimas (asociacija).

2014  m. sausio – balandžio mėn. vyko intensyvus mokymų ciklas NVO sektoriaus darbuotojams ir savanoriams įvairiuose Lietuvos miestuose.

VšĮ “SOPA” organizavo mokymus temomis “Projektų valdymas ir įgyvendinimas” bei “Krizių ir konfliktų valdymas“.

Sausio -vasario mėn.  organizavome 8 ak. val. seminarą “Projektų valdymas ir įgyvendinimas“, kuris buvo skirtas Panevėžio ir Utenos nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Kalbėjome apie svarbiausius projekto ciklo etapus, planavimą, išteklių valdymą.

Seminaro dalyvių atsiliepimai:

Aiškinant teoriją įtrauktos buvo praktinės užduotys.
Nuo savęs pateikti pavyzdžiai iš praktinės pusės buvo labai naudingi

Labiausiai patiko koncentruota medžiaga, teorinių ir praktinių metodų taikymas”
“Patiko tai, kad lektorės labai aiškiai ir išsamiai išdėstė informaciją, pasiremdamos patirtimi, praktinės užduotys. Daug sužinojau, informacija tikrai naudinga”

Visi seminaro dalyviai nurodė, kad rekomenduotų dalyvauti panašiuose mokymuose kitiems.

Kovo ir balandžio mėn. seminarai tema “Krizių ir konfliktų valdymas” vyko Alytuje ir Marijampolėje.

Seminaro metu kalbėjome apie konfliktų priežastis ir dinamiką, elgesio konflikto metu modelius, konfliktų sprendimo strategijas.

Vieno iš dalyvių vertinimas:

„Mokymai buvo naudingi, nes visada naudinga atnaujinti žinias. Man padėjo išspręsti kai kuriuos konfliktus, suprasti, kai kuriuos žmones. <…> Supratau, kad kai kuriais momentais reikia leisti žmogui išsirėkti, o po tam tikros pauzės paklausti, kaip jis jaučiasi? Leidau vienam žmogui išsakyti man viską į akis ir be jokių pykčių. Mes susitarėme, o jis išsakė, sužinojau, kad nesu idealus žmogus ir klysti galiu, netgi būtina suklysti, kad suprasčiau kur turiu save tobulinti. Išmokau daugiau girdėti, o ne kišti kitiems savo nuomonę. Pvz. mano įmonėje konfliktuoju su vienu kolega. Jis man pastoviai pakiša „kiaules“ ir labai aršiai reaguodavau, rėkdavau, pykdavau… jis dar garsiau tai darydavo. Bet po šių mokymų, su juo atsisėdau ir išsiaiškinau. Tiesiog dabar toleruojame vienas kitą, bet bendravimo jokio nėra.”