Pasitikėk savimi

socialinis_fondas_jpg

Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.

2014 m. spalio mėn. su Vilniaus teritorine darbo birža pasirašėme susitarimą dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pasitikėk savimi“ (Nr. VP1-1.2-SADM-05-V-02-001) įgyvendinimo partnerio teisėmis

VšĮ „SOPA“ veiklas projekte vykdė nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. spalio

PAGRINDINĖS VEIKLOS

Nuo 2014 m. spalio mėn. organizavome praktinius darbo paieškos užsiėmimus jaunimui dalyvaujančiam projekte. Iš viso organizuoti užsiėmimai devynioms jaunimo grupėms, įgūdžius lavino 101 jaunas asmuo.

Projekto dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais darbo paieškos būdais bei skatinami aktyviai jais naudotis. Jaunimui buvo pristatyta darbo rinkos įvairovė bei aptartos įvairios galimybės. Jaunuoliai mokėsi tinkamai save pristatyti darbdaviui: tiek rengiant ir siunčiant CV, tiek bendraujant telefonu ar tiesiogiai pokalbio dėl darbo metu. Užsiėmimų metu projekto dalyviai geriau pažino save, apsisprendė dėl tolimesnės profesinės krypties, padidėjo jų motyvacija.

Su dalyvių nuomonėmis apie užsiėmimus “SOPOJE” galima susipažinti čia:

Daugiausiai naudos suteikė darbo pokalbio simuliacija

Užsiėmimai SOPOJE nėra laiko švaistymas

Mokymai man pravers ateityje