Nebūk diskriminuojamas

izic38606

Projekto tikslas – didinti ieškančiųjų darbo sąmoningumą apie lygias galimybes darbo rinkoje ir įgalinti juos atpažinti diskriminavimo dėl lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios atvejus.

Projektą finansuoja:  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje, veiklos projektams 2015 m.

Projekto trukmė: 2015 m. liepa- gruodis

Pagrindinės projekto veiklos:

Seminarai ieškantiems darbo asmenims, kurių metu:

– buvo ugdomi dalyvių gebėjimai atpažinti lygių galimybių pažeidimus

– dalyviai įgalinami  ginti savo teises darbo

Darbo paieškai skirtoje mokomojoje svetainėje  www.misija-darbas.lt įdiegta skiltis apie lygias galimybes darbo rinkoje,

Joje pateikiama aktuali informacija darbo rinkoje pažeidžiamoms grupėms

neįgaliems

vyresniems

jaunimui