Teisė į darbą ir teisės darbe

izic38606

Projekto tikslas – didinti stigmatizuojamų grupių, darbdavių ir visos visuomenės sąmoningumą apie  nediskriminavimą ir lygias galimybes dalyvaujant darbo rinkoje, nepaisant asmens lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš lėšų, skirtų  nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos finansavimui įgyvendinant Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą

Projekto trukmė: 2014m. liepa – gruodis

Projekto uždaviniai: 

  • Ugdyti asmenų iš socialinės atskirties grupių gebėjimus atpažinti lygių galimybių pažeidimus ir įgalinti juos ginti savo teises.
  • Didinti darbdavių bei plačiosios visuomenės sąmoningumą, informuojant apie lygių galimybių užtikrinimą socialinės atskirties grupėms

Projekto rezultatai

Organizuoti 4 seminarai – diskusijos, kuriuose dalyvavo 35 žmonės. Dalyviai diskutavo apie darbdavių požiūrį į neįgaliuosius ir apskritai „kitokius“, dalinosi savo patirtimi, aptarė, kaip atstovauti savo teises pokalbiuose dėl darbo ir darbo vietose.

Parengta mokymų programa, į kurią įtrauktos tokios temos, kaip lygias galimybes užtikrinantys teisės aktai, diskriminacijos atpažinimas darbo skelbimuose, teisė į privatumą ir lygios galimybės atrankų ir darbo pokalbių metu, žmogaus teisės darbe. Organizuoti 6 užsiėmimai po 2 val., kuriuose dalyvavo 24 darbo ieškantys žmonės. Mokymų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas įgalinimui ginti savo teises.

Parengėme elektroniniai leidiniai darbdaviams, kuriuose teikėme praktinę informaciją apie darbuotojų įvairovę, nediskriminavimą atrankų procesuose, priekabiavimo draudimo priemones, lygių galimybių darbo vietose užtikrinimą ir įvairovės politiką.