NET – nes esam tinkle

 

izic38606

Projektu siekiama plėtoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklą, siekiant padidinti jaunų žmonių užimtumą Vilniaus mieste

Uždaviniai: 
• Didinti jaunų nedirbančių žmonių motyvaciją ir kompetencijas, parodant įvairias galimybes darbo rinkoje
• Ugdyti jaunų žmonių kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, sprendžiant nedarbo problemas
• Sudaryti sąlygas jaunuoliams įgyti darbinės patirties įmonėse ir organizacijose
• Keistis informacija tarp skirtingų įmonių ir organizacijų dėl jaunimo užimtumo, plėtoti bendradarbiavimą su verslu
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto trukmė: 2016 m. balandis – gruodis
Pagrindinės veiklos
Bendradarbiavimo tinklo stiprinimas
Projekto metu stiprinamas bendradarbiavimo tinklas tarp skirtingų institucijų – valstybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių, mokymo įstaigų, siekiant spręsti jaunimo užimtumo klausimus.
Jaunų žmonių kompetencijų, socialinės atsakomybės ir pilietiškumo ugdymas
Įgyvendinant projektą 17 aktyvių jaunuolių įsitraukė į vykdomas  socialinės integracijos veiklas: paslaugų teikimą mažiau galimybių turintiems bedarbiams;  nuomonės formavimo ir  komunikacijos veiklas; įvairių renginių, mokymų organizavimą.
Mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimas
Darbo neturinčiam jaunimui buvo  organizuojami motyvaciniai užsiėmimai. Užsiėmimų metu jaunimas patrauklia forma ugdė karjeros kompetencijas, gerino praktinius įgūdžius, buvo  supažindinami su įvairiomis užimtumo galimybėmis. Užsiėmimai neapsiribojo vien kompetencijų ugdymu, pagrindinis užsiėmimų tikslas –  nukreipti jaunus žmones į savanorišką veiklą bendruomenėje,  praktiką įmonėse, surasti darbo vietas. Dalyviams pagal poreikį buvo teikiama ir individuali pagalba ieškant darbo. Užsiėmimuose dalyvavo 38 jauni žmonės, iš kurių 31 niekur nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai. Po užsiėmimų 12 jaunuolių įsidarbino.