G.A.L.I.U. – GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINTUMAS.

socialinis_fondas_jpggaliu_logo_final

Projekto tikslas – didinti asmenų su negalia ir ilgalaikių bedarbių kokybišką užimtumą, dalyvavimą darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime bei mažinti jų socialinę atskirtį.

Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-083

2011 m. atlikome asmenų su negalia įsidarbinimo galimybių tyrimą, kuris parodė,  jog neįgalieji, net ir turėdami aukštą kvalifikaciją ar ilgalaikę darbo patirtį, susiduria su sunkumais integruojantis į darbo pasaulį dėl didelio atotrūkio nuo darbo rinkos, prarastų bendrųjų darbinių įgūdžių, sveikatos būklei nepritaikytos darbo aplinkos, individualios pagalbos įsidarbinant trūkumo.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Projekto trukmė: 2012m. balandis  – 2015 m. rugsėjis

Projekto partneriai:
Všį “Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga”
UAB “Verslo bitė”
UAB “Greitasis kurjeris”
UAB “Confidento”

Pagrindinės projekto veiklos:

Įdarbinimo su parama paslaugų teikimas neįgaliesiems ir ilgalaikiams bedarbiams

Projekto dalyviams teikiamos intensyvios profesinio orientavimo, darbo rinkos pažinimo paslaugos, lavinami bendravimo ir įsidarbinimo gebėjimai, organizuojami susitikimai su darbdaviais, vizitai į įmones, pagal poreikį vykdomas praktinis bei profesinis  mokymas. Įdarbinimo tarpininkai intensyviai dirbo su verslo įmonėmis, tarpininkavo ieškant tinkamų darbo vietų projekto dalyviams.

Paslaugos buvo teikiamos  6 projekto dalyvių grupėms – intensyvaus darbo su viena grupe trukmė  – 6 mėn.

Renginiai įmonių atstovams

2012 m. lapkričio mėn. rganizuotas seminaras „Darbuotojai su negalia = nauda įmonei“, kuriame dalyvavo 12 įmonių atstovų. Renginio metu pristatėme neįgaliųjų įdarbinimo galimybes, įstatymų numatomas lengvatas įmonėms, kalbėjomės apie lygių galimybių užtikrinimą atrankos proceso metu ir darbo vietose.

2013 m. gegužės mėn. organizavome apskrito stalo diskusiją „Neįgaliųjų įdarbinimas ir adaptacija socialinėse įmonėse“, skirtą neįgaliųjų socialinių įmonių vadovams, personalo atrankos specialistams. Diskusijos metu aptarėme asmenų su negalia įdarbinimo situaciją, kalbėjome apie adaptavimosi darbo vietose ypatumus, diskutavome apie sunkumus, su kuriais susiduria socialinės įmonės.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su organizacija f.t.m. (finaliser. transmettre. mobiliser)  iš Prancūzijos Reunion regiono ir Picos BV ( Nyderlandai) .

2013m. FTM  atstovas Filippo Ferrari buvo atvykęs į Vilnių ir organizavo 24 val. mokymus   VšĮ „SOPA“ darbuotojams  tema „Socialinės atskirties asmenų įdarbinimas“.

2014 m. balandžio mėn. VšĮ „SOPA“ įdarbinimo tarpininkės Jolita Pumputienė ir Agnė Dzimidienė buvo vyko kelti kvalifikaciją į Nyderlandus  organizacijoje PICOS .

Pasiekti rezultatai:

Į projekto veiklas įtraukta 100 dalyvių, iš jų – 84 asmenys turintys ribotą darbingumą (nuo 10 iki 55 proc.), 16 – ilgalaikių bedarbių ar socialinių pašalpų gavėjų. 41 dalyvio amžius – virš 50 metų, 24 dalyviai priklausė jaunimo iki 29 m. grupei. Daugelis dalyvių nedirbo daugiau nei metai, 14 dalyvių pradėjo dalyvavimą projekte neturėdami jokios darbinės patirties.

39 projekto dalyviams buvo suorganizuotos praktikos įmonėse, kai kuriems – po kelias.

31 projekto dalyvis sėkmingai  baigė profesinius mokymus.

Įsidarbinimo rodikliai 

Projekto laikotarpiu įsidarbino ar pradėjo mokytis 73 projekto dalyviai:

  • 50  įsidarbino pagal neterminuotas/ ne trumpesnes nei 6 mėn. darbo sutartis;
  • 18 sudarė terminuotas darbo sutartis ar keitė darbus;
  • 5 įstojo mokytis į universitetus ar profesines mokyklas.

Pasiektas 73 % įsidarbinimo rodiklis.

13-ai ieškančiųjų darbo paslaugų teikimas pratęstas ir pasibaigus projektui.

 

Europos socialinis fondas net 2 metus iš eilės apdovanojo projekto dalyvių sėkmės istorijas konkurse „ESF žingsniai“

photo-2014-12-10-18-35-31 ESF žingsniai 2015