Galime dirbti kartu?

izic38606

Projekto tikslas – didinti darbdavių ir visos visuomenės sąmoningumą apie  nediskriminavimą ir lygias galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, tuo pačiu ir visos visuomenės gyvenime, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš lėšų, skirtų  nevalstybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises, veiklos finansavimui įgyvendinant Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos planą

Projekto trukmė: 2013 m.  rugpjūtis – gruodis

Pagrindinės projekto veiklos: 

  • Visuomenės informavimas apie lygias galimybes darbo rinkoje
  • Darbdavių atstovų sąmoningumo apie lygias galimybes darbe ugdymas

Projekto rezultatai:

Projekto metu sukurtu vaizdo klipu siekėme atkreipti dėmesį į žmonių su negalia nedarbo problemą. Socialinė reklama lapkričio – gruodžio mėn. buvo transliuojamas Vilniaus miesto viešajame transporte (troleibusuose ir autobusuose).  Transliacijos datos buvo siejamos  su Tarptautine tolerancijos diena (lapkričio 16 d.) ir Tarptautine neįgalių žmonių diena (gruodžio 3 d.)

Seminarai darbdavių atstovams

Organizuoti du seminarai “Darbuotojų įvairovė Jūsų įmonėje. Kodėl gi ne?”, skirti darbdavių atstovams.  Renginių metu buvo kalbama lygias galimybes darbo rinkoje, diskutuojama apie įvairovės politikos įgyvendinimą įmonėse. Abiejuose seminaruose dalyvavo 20 personalo specialistų, vadovų iš stambių (UAB „Felit“ (IKEA), AB „Lietuvos paštas, UAB „DHL Lietuva“, VšĮ „Humana“, UAB „Senukų prekybos centras“) ir smulkesnių įmonių ir organizacijų.  Seminarų dalyviai gavo padalomąją medžiagą su įvairovės politikos įgyvendinimo rekomendacijomis.

Straipsniai apie įvairovę

Parengti ir internetinėje erdvėje publikuoti straipsniai apie darbuotojų įvairovę

Priežastys, kodėl verslui naudinga darbinti žmones su negalia

Papildoma erdvė ieškoti naujų darbuotojų

Įvyko mokymai apie alternatyvius darbo jėgos šaltinius