GEBU
vilnius_white_rgb
Projektu siekiama ugdyti žmonių su negalia bendruosius gebėjimus, reikalingus darbui bei suteikti individualią pagalbą ieškant darbo bei įsitvirtinant darbo vietose.
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė
Projekto trukmė
2021 m. sausis – gruodis
Pagrindinės projekto veiklos
Individuali pagalba ieškant darbo ir įsitvirtinant darbo vietose:
– neįgaliųjų motyvavimas dirbti ar mokytis
– darbo paieškai reikalingų kompetencijų ugdymas
– tarpininkavimas: tinkamų darbdavių paieška, derybos dėl palankių darbo sąlygų
– pagalba adaptuojantis darbo vietoje
Pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius
– profesinis orientavimas išsibandant įvairias praktines darbines veiklas  įvairiose darbinėse aplinkose
– bendrųjų darbo įgūdžių formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas