GEBU
vilnius_white_rgb 
Projektu siekiama ugdyti žmonių su negalia bendruosius gebėjimus, reikalingus darbui bei suteikti individualią pagalbą ieškant darbo bei įsitvirtinant darbo vietose.
Projektą finansuoja:
 • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per Vilniaus miesto savivaldybę.

2022 metų projektas

Pagrindinės projekto veiklos
Individuali paslauga neįgaliajam
 • individuali pagalba priimant sprendimus
 • lydimoji pagalba įvairiose institucijose
 • savarankiškumo stiprinimas
 • pagalba pažinti ir valdyti ligą
Pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius
 • bendrųjų darbinių įgūdžių ugdymas, formavimas
 • profesinio orientavimo ir konsultavimo bei pagalbos įsidarbinant paslaugos
Projekto trukmė

2022 m. sausis – 2022 m. gruodis

Projekto biudžetas –  27824 €
2022 metai pasiekti rezultatai
 • Į projekto veiklas įtraukti 43 žmonės su negalia
  • 31-am teikta individuali paslauga
  • 43-iems teikta pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius
 • 22 asmenys su negalia įsidarbino ar pradėjo mokytis, iš jų:
  • 2 pradėjo mokytis
  • 19 įsidarbino ( 11 iš jų dirba, 8 buvo įsidarbinę laikinai)
  • 1 vykdė individualią veiklą

 


2021 metų projektas

Pagrindinės projekto veiklos
Individuali pagalba ieškant darbo ir įsitvirtinant darbo vietose:
– neįgaliųjų motyvavimas dirbti ar mokytis
– darbo paieškai reikalingų kompetencijų ugdymas
– tarpininkavimas: tinkamų darbdavių paieška, derybos dėl palankių darbo sąlygų
– pagalba adaptuojantis darbo vietoje
Pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius
-bendrųjų darbo įgūdžių formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas
– profesinis orientavimas išsibandant įvairias praktines darbines veiklas  įvairiose darbinėse aplinkose ( Skalvijos kino centre, socialiniame restorane “Pirmas blynas”, DĖK’ui stotelėse)
Projekto trukmė

2021 m. sausis – 2021 m. gruodis

Projekto biudžetas –  24799 €
2021 metai pasiekti rezultatai
 • Į projekto veiklas įtraukti 39 žmonės su negalia
  • 36 teikta individuali pagalba ieškant darbo ar įsitvirtinant darbo vietose
  • 32 teikta pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius

Daugiau apie veiklas įgyvendintas kartu su Skalvijos kino centru

 • 22 asmenys su negalia įsidarbino, pradėjo mokytis ar išsilaikė darbo vietose , iš jų:
  • 2 pradėjo mokytis ( vienas profesinėje mokykloje, vienas profesinėje reabilitacijoje)
  • 15 įsidarbino ( 13 iš jų dirba, 2 buvo įsidarbinę laikinai)
  • 5 įsidarbinę ankstesniais metais, išsilaikė darbo vietose (teikta pagalba įsitvirtinant darbe)