VšĮ “SOPA” institucinių gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslas: stiprinti  VšĮ “SOPA” finansinį tvarumą keliant darbuotojų kompetencijas, kuriant lėšų pritraukimo kampaniją ir stiprinant bendradarbiavimą su verslo įmonėmis.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto trukmė: 2022 m. spalis- gruodis
Projekto biudžetas: 15000€
Projekto veiklos

Darbuotojų kompetencijų stiprinimas, siekiant kokybiškai ir efektyviai teikti įdarbinimo su pagalba paslaugas

    • 6 SOPA darbuotojai stiprino kompetencijas strateginių tikslų nustatymo, planavimo, rodiklių fiksavimo srityse
    • Įsigyta  profesionalių ekspertinių konsultacijų išorinės komunikacijos srityje
    •  Nuotolinių susitikimų metu darbuotojai susipažino su užsienio partnerių „Time4Society“ (Belgija) taikomais darbo metodais: daugiausia dėmesio skirta mokymų programų/ paslaugų įmonėms aptarimui.

Informacinė – lėšų pritraukimo kampanija, viešinant VŠĮ „SOPA“ sukurtas sėkmingo įdarbinimo istorijas

Bendradarbiavimo su verslo įmonėmis stiprinimas