Žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas per darbinę veiklą
vilnius_white_rgb
Projektu siekiama didinti asmenų su negalia motyvaciją darbui bei ugdyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, kurie gerintų jų galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė
Projekto trukmė
1 etapas: 2019 m. sausis – gruodis
2 etapas: 2020 m. sausis – gruodis
Pagrindinės projekto veiklos
Individuali pagalba ieškant darbo ir įsitvirtinant darbo vietose:
– neįgaliųjų motyvavimas dirbti, mokytis ar dalyvauti profesinėje reabilitacijoje
– darbo paieškai reikalingų kompetencijų ugdymas
– tarpininkavimas: tinkamų darbdavių paieška, derybos dėl palankių darbo sąlygų
– pagalba adaptuojantis darbo vietoje
Darbui reikalingų gebėjimų ugdymas, organizuojant neįgaliųjų užimtumo veiklas:
– Bendrųjų darbinių gebėjimų ugdymas dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų ir socialinių verslų veiklose
– Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
– Profesinis orientavimas ir konsultavimas
– Saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas Share the Light dirbtuvėse
2019 metais pasiekti rezultatai
 • Į projekto veiklas įtraukti 72 žmonės su negalia
  • 55 teikta individuali pagalba ieškant darbo ar įsitvirtinant darbo vietose
  • 61 asmuo ugdė gebėjimus dienos užimtumo veiklose
 • Pasiektas 60% rezultatas:
  • 20asmenų įsidarbino pagal neterminuotas sutartis
  • 2 pradėjo vykdyti individualią veiklą (pagal individualios veiklos pažymas)
  • 7 išsilaikė darbe (įsidarbinusiems ankstesniais metais teikta pagalba įsitvirtinant)
  • 3 asmenys nukreipti mokytis
  • 11 buvo sudarę trumpalaikio darbo sutartis arba dirbo laikinai
  • 14 praktikavosi ir ugdė darbinius gebėjimus restorane „Pirmas blynas“
2020 metais pasiekti rezultatai
 • Į projekto veiklas įtraukta 60 žmonių su negalia
  • 53 teikta individuali pagalba ieškant darbo ar įsitvirtinant darbo vietose
  • 50 asmuo ugdė gebėjimus dienos užimtumo veiklose
 • Suteikus paslaugas,  pasiekti rezultatai:
  • 16 asmenų įsidarbino, 6 iš jų dirbo pagal terminuotas darbo sutartis
  • 15 išsilaikė darbo vietose ( 10 asmenų, kurie įsidarbino 2020 m. ir 5 – įsidarbinę ankstesniais metais)
  • 2 asmenys buvo nukreipti į socialines dirbtuves, kurias organizuoja Pirmas blynas.
  • 1 įsitraukė į ilgalaikę savanorišką veiklą.