Valstybės parama socialines paslaugas pandemijos metu teikiančiai NVO

Projekto tikslas – stiprinti organizaciją, teikiančią paslaugas pandemijos metu

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto trukmė: 2022 m.
Projekto biudžetas 10000€
Pasiekti rezultatai:
  • Padengtos padidėjusias darbo užmokesčio išlaidas padidėjus  paslaugų apimčiai ir įkainiams
  • Padengti padidėjusius patalpų  išlaikymo kaštai
  • Įsigyta higienos ir apsaugos priemonių
  • Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos teiktos 109 asmenims, psichosocialinę pagalbą gavo 29 asmenys, socialinės reabilitacijos programoje dalyvavo 43 žmonės su negalia
Projekto trukmė: 2021 m.
Projekto biudžetas 10000€
Pasiekti rezultatai:
  • Sustiprintos darbuotojų kompetencijos
  • Padengtos darbo užmokesčio išlaidos padidėjus  paslaugų apimčiai pandemijos metu
  • Įsigyta higienos ir apsaugos priemonių
Projekto trukmė: 2020 m.
Projekto biudžetas 5000€
Pasiekti rezultatai:
  • Įsigyta nuotoliniam darbui reikalinga įranga
  • sustiprintos darbuotojų kompetencijos