Aktyvūs ir reikalingi

image description

Projektu  siekiama spręsti socialinėje atskirtyje esančių asmenų nedarbo problemą, padedant jiems būti aktyviais ir reikalingais darbo rinkos dalyviais

Sutarties Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0014

Projektą finansavo Europos socialinis fondas

Projekto trukmė: 2018 m. balandis  – 2023 m. kovas

Projekto biudžetas: 248771,77 €

LR Finansų ministerijos organizuotame konkurse Europos burės 2021 projektas “Aktyvūs ir reikalingi” gavo apdovanojimą  “Už investicijas į žmogų”

 „Europos burės 2021“ apdovanojimai – ir dviem ESFA administruojamiems projektams

Projekto įgyvendinimas

Nedarbo iššūkiams spręsti buvo teikiamos kompleksinės paslaugos, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualią situaciją ir poreikius. Projekto dalyviai buvo motyvuojami, vertinami jų poreikiai, padedama identifikuoti stipriąsias puses, apsispręsti dėl profesinės krypties. Kiekvienam dalyviui buvo pasiūlytas individualus įdarbinimo su parama paslaugų paketas, kurį sudarė aktyvinimo paslaugos, darbo paieškos kompetencijų ugdymas, susitikimai su darbdaviais, darbinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymas, tarpininkavimas surandant darbdavius, pagalba darbo vietoje.

Pasiekti rezultatai:

Į projekto veiklas įtraukti 221 asmenys  su negalia ar socialinių pašalpų gavėjai

Į projekto veiklas įtraukta daugiau nei 60 įmonių, bendradarbiaujant žmonėms su negalia suorganizuotos praktikos darbo vietose, darbo pokalbių imitacijos.

Įsidarbino ar pradėjo mokytis128 projekto dalyviai

Darbo vietų sukūrimas restorane „Pirmas blynas“

Projekto veiklomis prisidėjome prie naujos mūsų šalyje iniciatyvos – restorano „Pirmas blynas“ atsiradimo.  Bendradarbiaujant buvo sukurtos 5 darbo vietos neįgaliesiems. Suformavome būsimą darbuotojų komandą, apmokėme neįgaliuosius dirbti, teikėme intensyvią pagalbą įsitvirtinant darbo vietose.

Naujų metodų įdiegimas, tarptautinių iniciatyvų perkėlimas

Įgyvendinant projektą pasirašėme 2 tarptautinio bendradarbiavimo sutartis: Welcome 2 Work ir HR +. Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais tobuliname žmonių su negalia įdarbinimo metodus: gilinamės  į įtraukaus įdarbinimo sukūrimo (angl. inclusive job design) ir darbo iškirpimo (angl. job carving) metodus. Bendradarbiaujant su verslo  įmonėmis išbandėme darbo iškirpimo (angl. job carving)  metodą praktiškai : aiškinomės darbdavių poreikius, analizavome užduotis, kurias įprastai atlieka darbuotojai darbo vietose,  atskyrėme tas, kurias geriausiai galėtų atlikti asmuo su negalia, parengėme detalų šių užduočių aprašą, apmokėme žmones su negalia atlikti užduotis darbo vietoje.

2019 m. gegužės 16 dieną pirmą kartą Lietuvoje suorganizavome DUOday iniciatyvą, apie kurią sužinojome iš mūsų partnerių Belgijoje. DUOday“ – tai Europoje jau daugiau nei dešimtmetį organizuojama iniciatyva, per kurią žmonės su negalia vyksta į įmones ir praleidžia darbo dieną stebėdami darbuotojus ir kartu atlikdami užduotis įvairiose darbo vietose. 2019 metais 25 įmonės ir organizacijos buvo įtrauktos į šią inicatyvą, 32 žmonės su negalia turėjo galimybę praleisti darbo dieną įmonėje.

4  projekto dalyvių įsidarbinimo  istorijos apdovanotos Europos socialinio fondo organizuotuose konkursuose “ESF ŽINGSNIAI”