Aktyvūs ir reikalingi

image description

Projektu  siekiama spręsti socialinėje atskirtyje esančių asmenų nedarbo problemą, padedant jiems būti aktyviais ir reikalingais darbo rinkos dalyviais

Sutarties Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0014

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Projekto trukmė: 2018 m. balandis  – 2023 m. kovas

Projekto biudžetas: 248771,77 €

Projekto įgyvendinimas

Nedarbo iššūkiams spręsti bus teikiamos kompleksinės paslaugos, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualią situaciją ir poreikius. Projekto dalyviai bus motyvuojami, vertinami jų poreikiai, padedama identifikuoti stipriąsias puses, apsispręsti dėl profesinės krypties. Kiekvienam dalyviui bus pasiūlytas individualus įdarbinimo su parama paslaugų paketas, kurį sudarys aktyvinimo paslaugos, darbo paieškos kompetencijų ugdymas, susitikimai su darbdaviais, darbinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymas, tarpininkavimas surandant darbdavius, pagalba darbo vietoje.

Dalyvių atranka

Kviečiame dalyvauti projekte, jei :

  • susiduriate su sunkumais susirandant darbą ar išsilaikant darbo vietoje
  • turite negalią arba esate socialinės pašalpos gavėjas
  • gyvenate ir ieškote darbo Vilniuje

Dalyvavimas programoje nemokamas. Susidomėjote – Pildykite registracijos anketą

Iki 2022 m. pabaigos pasiekti rezultatai:

Į projekto veiklas įtraukti 207 asmenys  su negalia ar socialinių pašalpų gavėjai

  • Visiems dalyviams teiktos individualios karjeros konsultacijos ieškant darbo
  • Organizuoti profesinio orientavimo, darbo paieškos bei darbinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai

Į projekto veiklas įtraukta daugiau nei 50  įmonių , bendradarbiaujant žmonėms su negalia suorganizuota:

  • 56 praktikų darbo vietose
  • 70 susitikimų su įmonių atstovais, ugdant gebėjimus
  • 40 vizitų į įmones, siekiant susipažinti su darbo vietomis

Įsidarbino ir dalyvavimą projekte jau baigė 120 projekto dalyvių, jiems teikta pagalba įsitvirtinant darbo vietose. Kiti tęsia dalyvavimą projekte – jiems teikiamos paslaugos ieškant darbo ar įsitvirtinant darbo vietose

Darbo vietų sukūrimas restorane „Pirmas blynas“

Projekto veiklomis prisidėjome prie naujos mūsų šalyje iniciatyvos – restorano „Pirmas blynas“ atsiradimo.  Bendradarbiaujant buvo sukurtos 5 darbo vietos neįgaliesiems. Suformavome būsimą darbuotojų komandą, apmokėme neįgaliuosius dirbti, teikėme intensyvią pagalbą įsitvirtinant darbo vietose.

Naujų metodų įdiegimas, tarptautinių iniciatyvų perkėlimas

Įgyvendinant projektą pasirašėme 2 tarptautinio bendradarbiavimo sutartis: Welcome 2 Work ir HR +. Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais tobuliname žmonių su negalia įdarbinimo metodus: gilinamės  į įtraukaus įdarbinimo sukūrimo (angl. inclusive job design) ir darbo iškirpimo (angl. job carving) metodus. Bendradarbiaujant su verslo  įmonėmis išbandėme darbo iškirpimo (angl. job carving)  metodą praktiškai : aiškinomės darbdavių poreikius, analizavome užduotis, kurias įprastai atlieka darbuotojai darbo vietose,  atskyrėme tas, kurias geriausiai galėtų atlikti asmuo su negalia, parengėme detalų šių užduočių aprašą, apmokėme žmones su negalia atlikti užduotis darbo vietoje.

2019 m. gegužės 16 dieną pirmą kartą Lietuvoje suorganizavome DUOday iniciatyvą, apie kurią sužinojome iš mūsų partnerių Belgijoje. DUOday“ – tai Europoje jau daugiau nei dešimtmetį organizuojama iniciatyva, per kurią žmonės su negalia vyksta į įmones ir praleidžia darbo dieną stebėdami darbuotojus ir kartu atlikdami užduotis įvairiose darbo vietose. 2019 metais 25 įmonės ir organizacijos buvo įtrauktos į šią inicatyvą, 32 žmonės su negalia turėjo galimybę praleisti darbo dieną įmonėje.

Sėkmės istorijos

Tatjana

Augustė

Mantas

Povilė

Sandra

Giedrius

Tautvydas

Edvinas