Aktyvūs ir reikalingi

image description

Projektu  siekiama spręsti socialinėje atskirtyje esančių asmenų nedarbo problemą, padedant jiems būti aktyviais ir reikalingais darbo rinkos dalyviais

Sutarties Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0014

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Projekto trukmė: 2018 m. balandis  – 2022 m. kovas

Projekto biudžetas: 248771,77 €

Projekto įgyvendinimas

Nedarbo iššūkiams spręsti bus teikiamos kompleksinės paslaugos, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualią situaciją ir poreikius. Projekto dalyviai bus motyvuojami, vertinami jų poreikiai, padedama identifikuoti stipriąsias puses, apsispręsti dėl profesinės krypties. Kiekvienam dalyviui bus pasiūlytas individualus įdarbinimo su parama paslaugų paketas, kurį sudarys aktyvinimo paslaugos, darbo paieškos kompetencijų ugdymas, susitikimai su darbdaviais, darbinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymas, tarpininkavimas surandant darbdavius, pagalba darbo vietoje.

Iki 2020 m. pabaigos pasiekti rezultatai:
 • Į projekto veiklas įtraukta 130 asmenų su negalia
 • Visiems dalyviams teikta individuali pagalba ieškant darbo
 • 97 dalyvavo profesinio orientavimo ir konsultavimo grupėse (organizuoti 12 val. trukmės užsiėmimai 7 dalyvių grupėms)
 • 66 neįgalieji dalyvavo 36 val. trukmės darbo paieškos įgūdžių lavinimo grupėje (organizuotos 4 grupės)
 • 43 projekto dalyviai lavino darbinius gebėjimus simuliacinėse darbo aplinkose (organizuotos 7 grupės)
 • Organizuoti 46 susitikimai su skirtingų įmonių atstovais, kuriuose dalyvavo 88 asmenys su negalia
 • Organizuoti 33 vizitai į įmones, kuriuose dalyvavo 57 projekto dalyviai
 • 33 projekto dalyviams organizuotos praktikos įmonėse
 • Įsidarbino ir dalyvavimą projekte jau baigė 53 projekto dalyviai, jiems teikta pagalba įsitvirtinant darbo vietose
 • Kiti tęsia dalyvavimą projekte – jiems teikiamos paslaugos ieškant darbo ar įsitvirtinant darbo vietose
Sėkmės istorijos

Augustė

Povilė

Sandra

Giedrius

Tautvydas

Tatjana

Mantas

Edvinas

 

Darbo vietų sukūrimas restorane „Pirmas blynas“

Projekto veiklomis prisidėjome prie naujos mūsų šalyje iniciatyvos – restorano „Pirmas blynas“ atsiradimo.  Bendradarbiaujant buvo sukurtos 5 darbo vietos neįgaliesiems. Suformavome būsimą darbuotojų komandą, apmokėme neįgaliuosius dirbti, teikėme intensyvią pagalbą įsitvirtinant darbo vietose.

Naujų metodų įdiegimas, tarptautinių iniciatyvų perkėlimas

Įgyvendinant projektą pasirašėme 2 tarptautinio bendradarbiavimo sutartis: Welcome 2 Work ir HR +. Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais tobuliname žmonių su negalia įdarbinimo metodus: gilinamės  į įtraukaus įdarbinimo sukūrimo (angl. inclusive job design) ir darbo iškirpimo (angl. job carving) metodus. Bendradarbiaujant su verslo  įmonėmis išbandėme darbo iškirpimo (angl. job carving)  metodą praktiškai : aiškinomės darbdavių poreikius, analizavome užduotis, kurias įprastai atlieka darbuotojai darbo vietose,  atskyrėme tas, kurias geriausiai galėtų atlikti asmuo su negalia, parengėme detalų šių užduočių aprašą, apmokėme žmones su negalia atlikti užduotis darbo vietoje.

2019 m. gegužės 16 dieną pirmą kartą Lietuvoje suorganizavome DUOday iniciatyvą, apie kurią sužinojome iš mūsų partnerių Belgijoje. DUOday“ – tai Europoje jau daugiau nei dešimtmetį organizuojama iniciatyva, per kurią žmonės su negalia vyksta į įmones ir praleidžia darbo dieną stebėdami darbuotojus ir kartu atlikdami užduotis įvairiose darbo vietose. 2019 metais 25 įmonės ir organizacijos buvo įtrauktos į šią inicatyvą, 32 žmonės su negalia turėjo galimybę praleisti darbo dieną įmonėje.

Dalyvių atranka

Kviečiame dalyvauti projekte, jei :

 • susiduriate su sunkumais susirandant darbą ar išsilaikant darbo vietoje
 • turite negalią arba esate socialinės pašalpos gavėjas
 • gyvenate ir ieškote darbo Vilniuje

Dalyvavimas programoje nemokamas. Susidomėjote – Pildykite registracijos anketą