Įvairovės chartija yra trumpas dokumentas, kurį savanoriškai pasirašo kompanijos ir organizacijos. Dokumente išdėstomos nuostatos bei priemonės, kuriomis jos įsipareigos skatinti įvairovę ir lygias galimybes darbo vietoje, nepaisant rasės ar etninės kilmės, seksualinės orientacijos, lyties, amžiaus, negalios ir religijos.

Europos Komisijos (EK) iniciatyva įsteigta ir koordinuojama ES Įvairovės Chartijų platforma, o šiuo metu Chartiją įsteigusi 21 ES valstybė (plačiau skaitykite čia).

Įvairovės Chartija Lietuvoje

Lietuvos Įvairovės Chartijos steigiamasis renginys numatytas 2018 m. spalio mėn. Planuojama, jog renginio metu Chartiją pasirašys per 30 įmonių, veikiančių Lietuvoje, kurios taiko įvairovės valdymo politiką, užtikrina nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų gerovę ir taiko įvairovės principus bei užtikrina įtraukias darbo vietas.