Kolegos

PROJEKTO TIKSLAS

Projektu  siekiama įgalinti jaunus žmones su negalia aktyviai dalyvauti darbo pasaulyje
bei didinti dirbančio jaunimo sąmoningumą apie žmonių su negalia gebėjimus, skatinti kurti įtraukią darbo aplinką

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra pagal Inovacijų jaunimo politikos projektų finansavimo 2023 m. konkursą, sutarties Nr. IJPA05047

Projekto trukmė: 2023 m. balandis  – 2023 m. gruodis

Projekto biudžetas:12000 €

PROJEKTO UŽDAVINIAI
    • Parengti darbo su jaunimu priemonės metodiką
    • Padėti jaunuoliams geriau pasirengti dalyvavimui darbo rinkoje
    • Skleisti gerąją patirtį
PROJEKTO VYKDYMO EIGA
Inovatyvios priemonės metodika

Sukurta inovatyvi metodinė priemonė, kuri apjungia skirtingus darbo metodus: korporatyvinę savanorystę bei darbo šešėliavimo iniciatyvą DUOday. Metodinė medžiaga yra parengta praktinio eksperimentinio darbo metu ir skirta specialistams,
dirbantiems su mažiau galimybių turinčiu jaunimu. Praktinius eksperimentinius užsiėmimus vykdė VŠĮ „SOPA“ darbuotojai pasitelkdami savanorius iš įvairių verslo įmonių ir organizacijų.

Metodinė priemonė su jaunimu dirbantiems specialistams

Dirbtuvės jaunimas jaunimui

Organizuotos  dirbtuvės, kurių metu dirbantys jauni žmonėms padėjo jaunimui su negalia apsispręsti dėl karjeros krypties, pasiūlė įvairias praktines užduotis, kurios padėjo geriau pažinti save, įsigilinti į savo polinkius vertybes, įsivertinti realias galimybes darbo rinkoje,  išryškinti stipriąsias puses. Į dirbtuvių organizavimą įsitraukė įmonių Telia Lietuva, Yara Lietuva, Western Union, Devbridge darbuotojai, jaunimas su  negalia turėjo galimybę susipažinti ir įsitraukti  į Visuomenės sveikatos biuro, Kino centro “Pasaka” organizuotas veiklas.

 

DUOday diena

2023 m. gegužės 25 d. startavo  DUOday iniciatyva – įmonės ir organizacijos šią dieną atveria duris žmonėms su negalia. DUOday dieną projekto dalyviai – jaunuoliai su negalia praleido įvairiose įstaigose ir organizacijose būdami darbuotojo „šešėliu“ – stebėjo ar pagal galimybes išbandė atliekamas darbo užduotis, susipažino su darbo aplinka, įsiliejo į neformalų kolektyvo gyvenimą. Jaunimui su negalia buvo sudaryta galimybė pažinti įmonę iš vidaus ir “pasimatuoti” savo svajonių profesiją. Įmonių darbuotojams – tai galimybė geriau pažinti žmones su negalia ir kurti atviresnes darbo vietas.

DAUGIAU jaunų žmonių įspūdžių apie DUOday

REZULTATAI IR  POVEIKIS

Projekto veiklose dalyvavo 22 jauni žmonės su negalia: visi jie sustiprino savo kompetencijas, kurios svarbios ieškant darbo ar įsitvirtinant darbo vietose, 10 jaunų žmonių įsidarbino.

Veronikos pokyčių istorija

Salomėjos pokyčių istorija