Rezervuota vyresniems

image description

Projektu  siekiama padidinti vyresnio amžiaus asmenų užimtumą sudarant jiems palankias sąlygas aktyviai dalyvauti savanoriškoje veikloje, darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime

Sutarties Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0115

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Projekto trukmė: 2018 m. kovas  – 2022 m. vasaris

Projekto partneriai:
Labdaros ir paramos fondas “Maisto bankas”

Projekto rezultatai:
102 asmenys ( 55+ dalyviai) įsitraukė į projekto veiklas

Projekto veiklos

GEBĖJIMŲ UGDYMAS

Įgyvendinant projektą buvo organizuotos 4 Darbo paieškos laboratorijos, pritaikytos vyresnių žmonių poreikiams. Užsiėmimų metu atliekant įvairias praktines užduotis, simuliuojant situacijas, pasitelkiant A. Boalio engiamųjų teatro metodus  buvo ugdomi bendrieji gebėjimai – pasitikėjimas savimi, kritinis mąstymas, iniciatyva, kūrybiškumas, sprendimų priėmimas.  Į užsiėmimus buvo kviečiami darbdavių atstovai, kurie pristatė konkrečiose darbo pozicijose reikalingas kompetencijas. Individualių konsultacijų metu buvo teikiama daugiau informacijos apie individualias galimybes atitinkančias darbo ar savanorystės vietas, teikiama pagalba ieškant darbo bei išsilaikant darbo vietose.

Bendrųjų įgūdžių lavinimo mokymuose dalyvavo 70 žmonių.

Dalyvių įspūdžiai 

SAVANORYSTĖ

Norintiems buvo siūloma įsitraukti į savanorišką veiklą labdaros ir paramos fonde „Maisto bankas“:

38 asmenys realizavo turimas socialines ir profesines kompetencijas savanoriaudami ir prisidėjo prie socialinių problemų sprendimų.

Savanoriams organizuoti 4 mokymai ir 3 rekreaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 26 savanoriai.

 

 

 

 

 

 

 

RENGINIAI ĮMONIŲ ATSTOVAMS

Siekiant formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, buvo organizuoti šviečiamieji renginiai įmonių ir organizacijų atstovams. Renginių metu buvo kalbama apie lygias galimybes darbo vietose brandiems kandidatams, diskutuojama apie įvairovės politikos įgyvendinimą įmonėse, darbo sąlygų pritaikymą. Įmonės buvo skatinamos įgyvendinti atvirą vyresniems asmenims personalo politiką.

Organizuoti 3 šviečiamieji renginiai darbdaviams:

1.Bendradarbiaujant su Personalo valdymo profesionalų asociacija organizuotas seminaras personalo valdymo specialistams „Nuo kada „per senas“ darbo rinkai“?

2. Bendradarbiaujant su Primum Esse organizuota diskusija, kurioje buvo aptariami organizacijų ir kandidatų lūkesčiai, iššūkiai, idėjos, susijusios su vyresnio amžiaus kandidatų įdarbinimu.

3. Bendradarbiaujant su Lietuvos įvairovės chartija organizuotas nuotolinis seminaras įmonių atstovams „Amžiaus įvairovė organizacijose – nuo ko pradėti?“

SĖKMĖS ISTORIJOS

Rita

Gediminas

Raimonda