Kaip sėkmingai įtraukti ir išlaikyti brandaus amžiaus talentus įmonėje?

Balandžio 15 d. įvyko Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos ir socialinės įdarbinimo agentūros SOPA organizuojamas nuotolinis seminaras verslui „Amžiaus įvairovė organizacijoje – nuo ko pradėti?“ Seminaro viešnia, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslininkė prof. dr. Bernadeta Goštautaitė dalinosi įžvalgomis ir teigiamais pavyzdžiais, kaip brandaus amžiaus darbuotojai galėtų lengviau įsitvirtinti darbe ir kurti vertę organizacijai bei jos bendruomenei.

 

Įmonės vis dažniau atsigręžia į brandaus amžiaus darbuotojus, tačiau vis dar trūksta žinių ir patirties, kaip juos pritraukti ir išlaikyti

 Šiandien organizacijos vis dažniau siekia įdarbinti brandaus amžiaus kandidatus, nes aktyviai konkuruoja dėl talentų ir nori turėti lojalius darbuotojus. Senstanti visuomenė ir besikeičiantis dirbančiųjų amžius yra kita priežastis, skatinanti verslą ieškoti būdų, pritraukti ir išlaikyti vyresnius darbuotojus.

Vis dėl to, seminaro dalyviai vieningai tvirtino, kad, nepaisant to, jog amžiaus įvairovė nebėra naujiena, būdų kaip ją užtikrinti trūksta. Poreikis dalintis geriausiomis įvairovės praktikomis ir semtis patirties yra didelis. Tą patvirtina ir Eurobarometro tyrimas, skelbiantis, kad diskriminacija dėl amžiaus yra bene dažniausia diskriminacijos forma darbe. O Lietuva, užtikrindama skirtingo amžiaus žmonių poreikius darbo rinkoje, gerokai atsilieka nuo kitų Vakarų Europos valstybių.

Įmonių atstovai kėlė klausimus, kaip išlaikyti ir motyvuoti brandaus amžiaus darbuotojus, kokios priemonės padėtų suderinti skirtingų amžiaus grupių interesus. Technologijų sektorių atstovaujančios įmonės, kurių komandų amžiaus vidurkis dažnai nesiekia 35 metų, tvirtino norinčios suprasti, kaip ir ar įmanoma į šį sektorių prisivilioti brandaus amžiaus kandidatus.

 

Samdydamos brandaus amžiaus darbuotojus įmonės turi pasiruošti

Tam, kad amžiumi įvairios komandos sėkmingai dirbtų, nepakanka vien tik pasamdyti brandaus amžiaus kandidatus. Svarbu užtikrinti vyresnių darbuotojų poreikius tenkinančias darbo sąlygas.

Visų pirma, organizacijoje turi būti emociškai saugus klimatas. Tyrimai rodo, kad brandaus amžiaus žmonės visiškai kitaip nei jaunesni suvokia laiko perspektyvą. Vyresnio amžiaus žmogus atsakingai vertina tiek savo patirtį, tiek būtinybę prasmingai išnaudoti kiekvieną dieną. Vadinasi, brandaus amžiaus darbuotojui bus ypatingai svarbu jaustis gerai čia ir dabar, gauti įvertinimą už atliekamus darbus, patenkinti poreikį dalintis sukaupta patirtimi bei gauti teisingą grįžtamąjį ryšį.

Kita svarbi sritis, kuri turėtų būti peržiūrėta amžiaus įvairovės siekiančiose organizacijose, yra pats darbo pobūdis. Kaip pavyzdį prof. dr. B. Goštautaitė pateikia įvairius ergonominio darbo vietos pritaikymo pavyzdžius. Nors su amžiumi žmonių sveikatos galimybės tampa labiau ribotos, atitinkamai pritaikius darbo vietą darbuotojai gali visavertiškai išnaudoti savo gebėjimus ir patirtį. Ergonominiai baldai, regėjimo įvairovei palankios darbo priemonės ir panašūs pritaikymai užtikrina sėkmingą brandaus amžiaus žmonių darbą.

Ir galiausiai, įmonė turi sąmoningai pasirinkti amžiui palankios lyderystės kryptį. Dėmesys brandaus amžiaus darbuotojams ir pokyčiai organizacijoje turėtų būti palaikomi ir inicijuojami aukščiausiu lygmeniu.

 

Įtraukti, individualizuoti ir integruoti – strategijos brandaus amžiaus talentams organizacijoje

 Prof. dr. B. Goštautaitė seminaro metu dalinosi, kad įgyvendindamos pokyčius, susijusius su skirtingomis amžiaus grupėmis, organizacijos turėtų drąsiai į procesą įtraukti pačius darbuotojus. Toks pavyzdys galėtų būti BMW automobilių gamintojo pasirinkta strategija. Įmonės vadovybė, įvertinusi, kad komandos sparčiai sensta, nusprendė imtis priemonių, užtikrinančių, kad brandaus amžiaus talentai galėtų ilgiau sėkmingai dirbti. Viename iš gamybos padalinių buvo suformuota komanda vien iš brandaus amžiaus darbuotojų. Komandos buvo paprašyta įvertinti darbą padalinyje ir pateikti pasiūlymus, pagerinančius darbo sąlygas vyresniems žmonėms. Tokiu būdu buvo sėkmingai įgyvendinti reikalingi darbo priemonių ir aplinkos pakeitimai. Pasitenkinimas darbu ir rezultatai padalinyje ženkliai išaugo, todėl pokyčius imta įgyvendinti visoje organizacijoje. Svarbu paminėti, kad teigiamą pokyčių naudą pajuto ne tik brandaus amžiaus darbuotojai, bet ir likusi komandos dalis.

Kitos strategijos, užtikrinančios brandaus amžiaus žmonių sėkmę darbe, yra individualus poreikių vertinimas ir skirtingų amžiaus grupių gebėjimų integravimas. Brandaus amžiaus darbuotojai nėra homogeniška visuma. Žmonės skirtingai sensta ir skirtingai prisitaiko darbo vietoje. Norėdamos išvengti diskriminacijos atvejų įmonės turi pamatyti darbuotojus kaip atskirus individus. Taip pat organizacijoms yra svarbu suprasti skirtingų amžiaus grupių privalumus, įvertinti patirtį ir gebėjimus.

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Rezervuota vyresniems“