Organizacijos VšĮ “SOPA” augimas stiprinant DUOday iniciatyvą

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybinę organizaciją VšĮ “SOPA” plėtojant strateginę organizacijos veiklą – darbo šešėliavimo iniciatyvą DUOday

Projektu siekiama: 

  • tobulinti DUOday įgyvendinimo procesus
  • didinti DUOday iniciatyvos žinomumą
  • Užtikrinti finansinį tvarumą didinant lėšų pritraukimą DUOday iniciatyvai

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą

Projekto trukmė: 2023 m. liepa – gruodis
Projekto biudžetas: 19065,29 €
Pasiekti rezultatai
Patobulinta DUOday organizavimo strategija

Suorganizuota strateginė DUOday partnerių sesija – dirbtuvės, kuriose dalyvavo 22 specialistai iš skirtingų organizacijų, išanalizuota ankstesnių metų patirtis

  • Atnaujintas DUOday organizavimo vadovas, skirtas inicaityvą įgyvendinančioms organizacijoms
  • Sukurtas naujas DUOday iniciatyvos stilius, parengtas stiliaus gidas, kurį atsiųsti galima iš duoday.lt svetainės
  • Parengtas DUOday2024 komunikacijos planas, kuris skirtas vidiniams organizacijoms tikslams, padės efektyviau komunikuoti apie 2024 m. metų DUOday iniciatyvą ir lengviau pasiekti visas suinteresuotas šalis
Sukurta DUOday iniciatyvos interneto svetainė duoday.lt

Įgyvendintos finansinio tvarumo užtikrinimo veiklos
 • Organizuota lėšų pritraukimo strateginė sesija SOPA komandos nariams. Jos metu išsigryninta organizacijos lėšų pritraukimo strategija bei užsitvirtintas operatyvinis lėšų pritraukimo planas bei priemonės, apimančios skirtingus lėšų pritraukimo būdus
 • Parengas rėmimo pasiūlymų paketas verslo organizacijoms
 • Organizuota komunikacinė – lėšų pritraukimo kampanija, skirta žmonių su negalia įdarbinimo savaitei  Next Level – Sopa
 • Su potencialiais rėmėjais – įmonių atstovais organizuota 10 individualių susitikimų, kurių metu aptartos bendradarbavimo ir rėmimo galimybės.