Bendradarbiai

Projektas BENDRADARBIAI yra skirtas įgyvendinti tarptautinę darbo šešėliavimo iniciatyvą DUOday 2021

Projektą finansuoja:

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai  per Aktyvių piliečių fondą

Projekto trukmė

2020/10/01 – 2021/09/30

Projekto tikslai:
 • inicijuoti teigiamus pokyčius įmonėse ir visuomenėje,
 • spręsti diskriminacijos dėl negalios darbo rinkoje problemas,
 • suteikti galimybę žmonėms su negalia prsitatyti savo talentus ir gebėjimus.
Projekto partneriai

Projekto veiklos

2021 metais DUOday vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergėje ir Molėtuose.  Dalyvaudami DUOday darbo ieškantys žmonės su negalia ir įmonių darbuotojai vieną dieną tapo  kolegomis ir bendradarbiais. Tokie darbiniai duetai  dalinosi skirtinga patirtimi,   dalyvavo susitikimuose, mokėsi priimti vieni kitų įstorijas.

Pasiekti rezultatai

Sėkmingai įgyvendinta DUOday iniciatyva

 • Suorganizuoti  201 darbinis duetas (DUO)
 • 152 asmenų su negalia įsitraukė į šešėliavimo iniciatyvą, iš jų net 41 dalyvavo daugiau nei 1 kartą
 • 7 žmonės su negalia po DUOday gavo darbo pasiūlymus tose pačiose įmonėse
 • Mažiausiai 11 asmenų po iniciatyvos susirado darbą kitose organizacijose
 • 82 įmonės ir organizacijos įsitraukė į iniciatyvą
 • 144 kolektyvai atvėrė duris žmonėms su negalia
 • Daugiau kaip 200 darbuotojų DUOday metu pažino žmonių su negalia gebėjimus ir talentus

Sustiprėję organizacijos

 • Parengtas DUOday iniciatyvos organizavimo vadovas
 • 7 su neįgaliaisiais dirbančios organizacijos tapo iniciatyvos koordinatoriais skirtinguose Lietuvos miestuose
 • Projekto partnerių darbuotojai padidino kompetencijas DUOday organizavimo, klientų konsultavimo ir strateginio planavimo srityse
 • VšĮ „SOPA“ įdarbinimo specialistai buvo apmokyti naudoti standartizuotus psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo MELBA© ir IDA© metodus bei įgijo licencijas.Pasiekti rezultatai

Projekto poveikis

 • 7 žmonės su negalia DUOday gavo pasiūlymus dirbti tose pačiose pozicijose, kurioje šešėliavo, mažiausiai 11 asmenų susirado darbo vietą kitose darbovietėse.
 • Daugeliui dalyvių DUOday padidino pasitikėjimą savimi, padėjo apsipręsti dėl studijų krypties, paskatino imtis iniciatyvos, ieškoti savanorystės, mokymosi ar darbo galimybių.
 • DUOday dieną žmonės su negalia galėjo pristatyti savo turimus talentus, iš profesionalų sulaukė paskatinimo kurti toliau.
 • Po iniciatyvos žmonių su negalia artimieji suprato, jog neįgalieji gali būti laukiami darbo rinkoje ir dirbti kaip kiti žmonės.
 • Projekto partneriai sustiprino ryšius su verslo bendruomene, kitomis organizacijoms, siekiant asmenų su negalia įdarbinimo, turėjo progą atskleisti savo, kaip negalios ekspertų, kompetencijas.
 • Darbaviai ir įmonių darbuotojai per DUOday geriau pažino žmonių su negalia gebėjimus, tapo atviresni neįgaliųjų įdarbinimo galimybėms.