VšĮ “SOPA”  gebėjimų stiprinimas

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto trukmė: 2021 m.
Projekto biudžetas 9100 €
Projekto tikslas – stiprinti VšĮ “SOPA” institucinius gebėjimus
Pasiekti rezultatai:
  • 6 darbuotojai pakėlė kvalifikaciją
    • 4 darbuotojai dalyvavo  IDA/MELBA  metodų taikymo mokymuose ir gavo licencijas metodų naudojimui
    • 1 darbuotojas  baigė akredituotą individualios priežiūros personalo, dirbančio su neįgaliais asmenimis, įžanginio mokymo programą
    • 1 darbuotojas dalyvavo nuolatinėse supervizijose
  • Kofinansuotas 6 sėkmingų įsidarbinimo istorijų sukūrimas
  • Sustiprina organizacijos materialinė bazė – kofinansuotas 2 nešiojamų kompiuterių įsigijimas