Sunkiai integruojamų asmenų užimtumo didinimo priemonės

Tikslas – padidinti sunkiai integruojamų bedarbių įsidarbinimo galimybes, teikiant tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.

Projektą finansavo  Vilniaus miesto savivaldybė

Įgyvendinimo laikotarpis – 2008 m. gegužė – gruodis

Uždaviniai:
  • organizuoti individualias darbo paieškos konsultacijas bedarbiams;
  • konsultuoti darbdavius, siekiant užtikrinti palankią darbo aplinką;
  • organizuoti periodinius įsidarbinimo įgūdžių lavinimo ir motyvacijos didinimo užsiėmimus, į kuriuos bus atrenkami ir pakviečiami darbdavių atstovai (atsakingi už personalo atranką)
  • pagal poreikį organizuoti palaikymą (lydimąją pagalbą) įsidarbinus

Projekto įgyvendinimas

Individualios konsultacijos

Projektui įgyvendinti buvo priskirti dvi įdarbinimo tarpininkės, kurios individualiai konsultavo sunkiai integruojamus bedarbius, teikė lydimąją pagalbą darbo paieškos procese, organizavo individualius ir grupinius darbo rinkai reikalingų įgūdžių formavimo užsiėmimus.

Individulių konsultacijų metu buvo vertinamas kiekvieno dalyvio pasirengimas darbo rinkai, skatinama motyvacija dirbti,  keltas dalyvių pasitikėjimas savimi. Buvo formuojami darbo paieškai reikalingi įgūdžiai – sunkiai integruojami ilgalaikiai bedarbiai buvo mokomi naudotis aktyviais darbo paieškos būdais (tiesiogiai kreiptis į darbdavius, naudotis internetu, siųsti el. laiškus), rengiami reikalingi dokumentai  (CV, motyvaciniai laiškai); nuolat teikiama informacija apie laisvas darbo vietas, rengiamasi darbo interviu, tarpininkaujama bendraujant su darbdaviais, tariantis del konkrečios darbo vietos ir darbų sąlygų.

Įsidarbinimo gebėjimų ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai

Spalio mėn. buvo organizuoti užsiėmimai ilgalaikiams bedarbiams ir asmenims su negalia, kuriuose dalyvavo 10 žmonių. Dalyviai mokėsi naudotis efektyviais darbo paieškos būdais, parengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses ir patraukliai prisistatyti darbdaviui, sužinojo apie darbo santykius reguliuojančius teisės aktus. Buvo orientuojamasi į mokymąsi per veiklą, todėl daug dėmesio buvo skiriama bendram darbui, užduočių atlikimui, diskusijoms ir praktinių įgūdžių ugdymui.

Mokymų dalyvių atsiliepimai:
Tapo aiškiau apie CV. Patiko situacijos, kurias realiai vaidinome (pokalbiai su darbdaviu) – taip aiškiai galima įžvelgti savo klaidas.

Patiko ramus bendradarbiavimas su vedančiosiomis, pateiktos žinios, naujovės

Patiko žinių pateikimo būdas, žaidimai, gauta daug informacijos.

Išsamūs paaiškinimai, mokymų forma, aiškumas

Savanorystė “Maisto banke”

Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su organizacijos “Maisto bankas” veikla ir jiems buvo pasiūlyta atlikti praktiką savanoriškais pagrindais. Pasibaigus mokymams 3 dalyviai vieną mėnesį tobulino darbinius įgūdžius “Maisto banke”, dalyvaudami labdaros tiekimo darbuose, atlikdami administracinio pobūdžio darbus biure.

Projekto rezultatai

Iš viso paslaugos buvo suteiktos 9 romų tautybės bedarbiams, 14 neįgaliųjų (daugiausiai su psichikos sveikatos sutrikimais), 9 ilgalaikiams bedarbiams.

3 asmenys (ilgalakiai bedarbiai) buvo nukreipti į mokymus, 3 asmenys mokėsi darbo vietoje. 1 asmuo sudarė neterminuotą darbo sutartį. 3 asmenys praktikavosi dirbami savanorišką darbą. Lydimoji pagalba ieškant darbo buvo teikiama 2 asmenims, 3 asmenims lydimoji pagalba buvo teikiama atliekant praktiką.