Socialinė reabilitacija neįgaliesiems
vilnius_white_rgb
Projektu siekiama didinti asmenų su negalia motyvaciją bei ugdyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, gerinti jų galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė
Projekto trukmė
1 etapas: 2016 m. vasaris – gruodis
2 etapas: 2017 m. sausis – gruodis
3 etapas: 2018 m. sausis- gruodis
Pagrindinės projekto veiklos
Asmeninio asistento pagalba ieškantiems darbo:
– neįgaliųjų motyvavimas dirbti, mokytis ar dalyvauti profesinėje reabilitacijoje
– darbo paieškai reikalingų kompetencijų ugdymas
– tarpininkavimas: tinkamų darbdavių paieška, derybos dėl palankių darbo sąlygų
Asmeninio asistento paslaugos palaikant darbo vietoje:
– neįgaliųjų socialinių ir darbinių  įgūdžių lavinimas
– motyvavimas išsilaikyti darbo vietoje
– tarpininkavimas, sprendžiant darbe kylančius sunkumus
– darbdavių motyvavimas
Pasiekti rezultatai
2016 metai
Asmeninio asistento pagalbos paslaugas gavo 74 žmonės su negalia.Neįgalieji buvo motyvuojami dirbti, mokytis ar dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, ieškoma tinkamų darbdavių, deramasi dėl neįgaliesiems palankių darbo sąlygų. Paslaugas ieškant darbo gavo  55 asmenys su negalia; iš jų 6 nukreipti į profesinę reabilitaciją, 3 mokosi universitetuose/ kolegijose, įsidarbino 23 asmenys. Neįgalieji įsidarbino  įvairiose verslo įmonėse.

Neįgalieji buvo motyvuojami išsilaikyti darbo rinkoje, lavinami jų socialiniai gebėjimai, buvo tarpininkaujama sprendžiant darbe kylančius sunkumus, pagal poreikį ieškomos naujos darbo vietos. Paslaugos padedant išsilaikyti darbo vietoje teiktos  32 asmenims, 23 dirba iki šiol.

2017 metai

66 žmonės su negalia  gavo asmeninio asistento pagalbos paslaugas ieškant darbo bei įsitvirtinant darbo vietose. Neįgalieji buvo motyvuojami dirbti, mokytis ar dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, ieškoma tinkamų darbdavių, deramasi dėl neįgaliesiems palankių darbo sąlygų. Įsidarbinus neįgalieji motyvuojami išsilaikyti darbo rinkoje, lavinami jų socialiniai gebėjimai, buvo tarpininkaujama sprendžiant darbe kylančius sunkumus, pagal poreikį ieškomos naujos darbo vietos. Paslaugų teikimo pradžioje 58 dalyviai buvo bedarbiai,  8 dirbo arba mokėsi – jiems teikta pagalba įsitvirtinant darbo ar  mokymosi vietose. Suteikus paslaugas,  2017 m. pabaigoje 5 asmenys mokėsi, 26 dirbo, 4 vykdė individualią veiklą (pagal individualios veiklos pažymas ar verslo liudijimus), 5 buvo sudarę trumpalaikio darbo sutartis ir 2017 metais dirbo terminuotai.

2018 metai

Į projekto veiklas įtraukti 68 žmonės su negalia:

  • 67 neįgaliesiems teiktos asmeninio asistento paslaugos ieškant darbo ar įsitvirtinant darbo vietose
  •  21 asmuo ugdė darbinius gebėjimus, organizuotose užimtumo veiklose

Suteikus paslaugas, 27 asmenys įsidarbino pagal neterminuotas sutartis, 2 asmenys pradėjo mokytis, 6  buvo įsidarbinę laikinai, 2 vykdė individualią veiklą, 7 praktikavosi ir ugdė darbinius gebėjimus restorane „Pirmas blynas“