Romų į(si)darbinimo skatinimo priemonės

imagesca89nq5y

Projekto tikslas –  pasikeisti sėkminga patirtimi konsultuojant ir integruojant į darbo rinką romus.

Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

Nr. LLP-GRU-MP-2007-LT-00096

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Įgyvendinimo laikotarpis 2008 m. sausis – 2009 m. rugpjūtis

Projekto partneriai:

Projekto veiklos ir pasiekimai
Pasikeitimas patirtimi vyko organizuojant 6 tematinius susitikimus, kurių metu buvo aptariamos romų konsultavimo ir įdarbinimo metodikos, priemonės, instrumentai, taikomi skirtingose šalyse.

Projekto metu buvo sukurtos ataskaitos apie romų (sinti) situaciją Lietuvoje, Nyderlanduose ir Slovakijoje, aprašytos įdarbinimo ir įtraukties į visuomenę priemonės.

Bendra ataskaita

Slovakijos partnerių ataskaita

Olandijos partnerių ataskaita

Lietuvos partnerių ataskaita