Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

izic38606

Šiuo projektu siekiama sustiprinti Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą, kad organizacija galėtų geriau atstovauti skurdą patiriančius žmones ir daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui.

Projekto tikslai :
  1. Stiprinti institucinius gebėjimus, plėtojant advokacijos veiklą, perimant tarptautinę patirtį bei aktyvinant komunikavimo veiklas.
  2. Stiprinti tinklo narių-  nevyriausybinių organizacijų gebėjimus, apmokant juos dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, lavinant tiklaveikos gebėjimus, organizuojant specialiuosius mokymus.
  3. Kurti bendradarbiauvimo su vietos savivaldybėmis mechanizmus,  suburiant NSMOT narius į darbo grupes ir organizuojant susitikimus su savivaldybės atstovais

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – gruodis
Projekto pagrindinis vykdytojas – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
Projekto partneris – VšĮ “SOPA”
 VšĮ “SOPA” kaip projekto partnerio atsakomybės projekte,
  • specialiųjų mokymų, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO,  organizavimas,
  • teisės aktų, susijusių su pažeidžiamų asmenų užimtumu, stebėsena
  • patalpų projekto vykdymui suteikimas
  • projekto veiklų administravimas