Atvejo vadybos paslaugos

vilnius_white_rgb

2023 metais bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe, Užimtumo tarnyba teikėme atvejo vadybos paslaugas.

Paslaugos tikslas – išspręsti įsidarbinimui trukdančias problemas ir parengti bedarbius darbo paieškai.

Projekto tikslinė grupė

ilgalaikiai bedarbiai, socialinės paramos gavėjai, užimtumo tarnyboje turintys „besirengiančiojo darbo rinkai“ statusą.

Projekto trukmė

2023 m. vasaris – 2023 m. gruodis. Didžioji dauguma atsiųstų dalyvių paslaugas pradėjo gauti 2023 m. rudenį

Projekto biudžetas – 35225,34 €

Pasiekti rezultatai

66 dalyviai dalyvavo užimtumo didinimo programoje ir jiems buvo teikiamos paslaugos

48 žmonės ugdė socialinius įgūdžius ir motyvaciją dirbti psichologės užsiėmimuose

16-ai žmonių buvo teikiamos konsultacijos siekiant padėti spręsti įsiskolinimų, bendravimo su antstoliais klausimus

22 asmenims buvo teikiamos kitos paslaugos, siekiant tvaraus užimtumo:

   • individualios konsultavimo paslaugos, siekiant identifikuoti ir spręsti pagrindinius sunkumus, iššūkius, trukdančius aktyviai ieškoti darbo
   • tarpininkavimas ieškant darbo, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais
   • savęs pažinimo ir komunikavimo užsiėmimai kino centre „Skalvija“
   • kompiuterinio raštingumo užsiėmimai įmonėje informacinių technologijų įmonėje „Telia Lietuva“
   • darbinių gebėimų ugdymo DĖKui stotelėje
   • darbo šešėliavimas, siekiant „pasimatuoti“ tinkamą profesiją
   • savanorystė festivalyje „Kinas po žvaigždėmis“