NET – nes esam tinkle

NET – nes esam tinkle

  Projektu siekiama plėtoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklą, siekiant padidinti jaunų žmonių užimtumą Vilniaus mieste Uždaviniai:  • Didinti jaunų nedirbančių žmonių motyvaciją ir kompetencijas, parodant įvairias galimybes darbo rinkoje • Ugdyti jaunų žmonių kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, sprendžiant nedarbo problemas • Sudaryti sąlygas jaunuoliams įgyti...

Plačiau

VšĮ „SOPA“ finansinio savarankiškumo didinimas

VšĮ „SOPA“ finansinio savarankiškumo didinimas

  Projektu siekiama stiprinti organizaciją plėtojant ekonominę veiklą bei didinant organizacijos finansinį savarankiškumą Uždaviniai:  Sukurti apmokestinamų paslaugų galimybę nuotolinio mokymosi svetainėje www.misija-darbas.lt Pritraukti paramos organizacijos veiklai, didinant organizacijos žinomumą; Plėtoti bendradarbiavimo tinklą, pritraukiant savanorius – specialistus iš įmonių...

Plačiau

Darbo paieškos laboratorija

Darbo paieškos laboratorija

Euroguidance programos  projektas Projektu siekiama sukurti metodinę priemonę – įrankį, įgalinantį kryptingai ir planingai organizuoti darbo paiešką bei savarankiškai mokantis ugdyti įsidarbinimui reikalingus gebėjimus. Projektas  finansuojamas Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis Projekto trukmė: 2015 m. balandis –...

Plačiau

G.A.L.I.U. – GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINTUMAS.

G.A.L.I.U. – GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINTUMAS.

Projekto tikslas – didinti asmenų su negalia ir ilgalaikių bedarbių kokybišką užimtumą, dalyvavimą darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime bei mažinti jų socialinę atskirtį. Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-083 2011 m. atlikome asmenų su negalia įsidarbinimo galimybių tyrimą, kuris parodė,  jog neįgalieji, net ir turėdami aukštą kvalifikaciją ar ilgalaikę darbo patirtį, susiduria su...

Plačiau

Nebūk diskriminuojamas

Nebūk diskriminuojamas

Projekto tikslas – didinti ieškančiųjų darbo sąmoningumą apie lygias galimybes darbo rinkoje ir įgalinti juos atpažinti diskriminavimo dėl lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios atvejus. Projektą finansuoja:  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir...

Plačiau

Pasitikėk savimi

Pasitikėk savimi

Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas. 2014 m. spalio mėn. su Vilniaus teritorine darbo birža pasirašėme susitarimą dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pasitikėk savimi“ (Nr. VP1-1.2-SADM-05-V-02-001)...

Plačiau

VšĮ „SOPA“ institucinių gebėjimų stiprinimas

VšĮ „SOPA“ institucinių gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslas – stiprinti  organizacijos institucinius gebėjimus, didinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, siekiant plėtoti kokybiškas įdarbinimo ir karjeros konsultavimo paslaugas. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektams Projekto trukmė: 2014 m. spalis – gruodis Projekto...

Plačiau

Teisė į darbą ir teisės darbe

Teisė į darbą ir teisės darbe

Projekto tikslas – didinti stigmatizuojamų grupių, darbdavių ir visos visuomenės sąmoningumą apie  nediskriminavimą ir lygias galimybes dalyvaujant darbo rinkoje, nepaisant asmens lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš lėšų, skirtų  nevalstybinių organizacijų, ginančių...

Plačiau

Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei

Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei

Projekto tikslas – įgalinti NVO sektorių teikti socialines paslaugas verslo metodais ir principais bei sudaryti galimybę efektyviam NVO bendradarbiavimui su verslo sektoriumi. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Projekto...

Plačiau

Galime dirbti kartu?

Galime dirbti kartu?

Projekto tikslas – didinti darbdavių ir visos visuomenės sąmoningumą apie  nediskriminavimą ir lygias galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, tuo pačiu ir visos visuomenės gyvenime, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš lėšų, skirtų  nevalstybinių...

Plačiau

Euro Job coach

Euro Job coach

Tarptautinis Leonardo dar Vinci partnerystės projektas, kurio tikslas- pasinaudojant skirtingų šalių patirtimi, sukurti mokymo programą specialistams – „socialiniams įdarbinimo tarpininkams („social job coach“). Kas yra socialinis įdarbinimo tarpininkas? Tai specialistas, kuris padeda įsidarbinti ir išlaikyti darbo vietą žmonėms, turintiems sunkumų įeinant į darbo rinką (neįgaliesiems...

Plačiau