Pasitikėk savimi

Pasitikėk savimi

Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas. 2014 m. spalio mėn. su Vilniaus teritorine darbo birža pasirašėme susitarimą dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pasitikėk savimi“ (Nr. VP1-1.2-SADM-05-V-02-001)...

Plačiau

Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei

Instituciniai gebėjimai tvariai partnerystei

Projekto tikslas – įgalinti NVO sektorių teikti socialines paslaugas verslo metodais ir principais bei sudaryti galimybę efektyviam NVO bendradarbiavimui su verslo sektoriumi. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Projekto...

Plačiau

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės

  Projekto tikslas – sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-045 Projekto partneriai: Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje  (www.undp.lt) – pagrindinis projekto vykdytojas Romų visuomenės...

Plačiau

TRAMA – Transfert MAMED

TRAMA – Transfert MAMED

Projekto  tikslas: perkelti „MAMED“ tinklo (techninės pagalbos priemonių remonto mokymai)  rezultatus į 8 naujas Europos šalis. Sutartis Nr. LLP-LdV-TOI-2007-FR-005 Projektą finansuoja Europos Komisija. Projekto partneriai: organizacijos iš Portugalijos, Graikijos, Vokietijos, Turkijos, Rumunijos, Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos. Projekto trukmė: 2007...

Plačiau