Shine@Work

Suspindėk darbe (Shine@Work)

Projekto tikslas

Projektu siekiama padėti mažiau galimybių turintiems jaunuoliams susirasti darbą, ugdyti įgūdžius ir visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projekto veiklos
Projekto metu planuojama partnerių įmonėse ir organizacijose įdarbinti 6 mažiau galimybių turinčius jaunuolius, kur jie tris mėnesius ugdys profesinius įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas. Šalia įdarbinimo veiklų planuojama didinti darbdavių ir visos visuomenės sąmoningumą apie negalią turinčių asmenų galimybes, parodant geruosius įdarbinimo pavyzdžius ir kviečiant prisidėti mažinant socialinę atskirtį.

Projektą finansuoja:  Europos Solidarumo korpusas