Vaizdinę profesinių interesų nustatymo priemonę Jobpics  galima naudoti tiek dirbant individualiai, tiek grupėje. Pristatome pora priemonės panaudojimo būdų dirbant su grupe.

Supažindinimas su J.Hollando  profesinio pasirinkimo sistema RIASEC

dscf4801

 • Atliekamas įvadinis RIASEC testas, siekiant kad kiekvienas dalyvis nustatytų savo dominuojantį RIASEC tipą
 • Suskirstome visas Jobpics korteles į 6 grupes pagal ant kortelės nurodytą pirmąją kodo raidę.
 • Remiantis atlikto testo rezultatais, visus dalyvius suskirstome į 6 grupes (pagal dominuojančią RIASEC kodo raidę). Jei yra poreikis galima suskirstyti ir į daugiau grupių, atsižvelgiant į dvi dominuojančias raides (pvz. RC ; SI, EA, … ir pan.)
 • Kiekvienai grupei duodame atitinkamas Jobpics korteles, pvz. jei testas parodė, kad dominuoja raidė S, duodame visas korteles, kuriose pateiktos socialinio tipo profesijos, jei dominuoja raidė A, pateikiame korteles su meninio tipo profesijomis ir t.t.
 • Grupės dalyviai susipažįsta su kortelėse pateiktomis profesijomis ir parengia pristatymą kitoms grupėms.  Pristatymui galima būtų naudoti tokį planą:
  • Veikla
  • Darbo aplinka
  • Naudojami įrankiai
  • Reikalingos asmeninės savybės
  • Vertybės
 • Kiekviena grupelė pristato savo RIASEC tipo profesijas  visiems mokymų dalyviams
Darbo rinkos įvairovės pristatymas
 1. Duodame dalyviams visas Jobpics profesijų korteles ir paprašome kiekvieno išsirinkti tris profesijas (pvz.: moksleiviams – tas, apie kurias norėtų sužinoti daugiau,  bedarbiams – tas, kur jie norėtų  ir galėtų dirbti).
 2. Sudarome „grupės pageidaujamų“ profesijų sąrašą lentoje (pasikartojančių nerašome, panašias sugrupuojame).
 3. Organizuojame diskusiją apie situaciją darbo rinkoje, galimi klausimai
 • Kaip manote, kokių darbų darbo rinkoje daugiausia?
 • Į ką atkreipėte dėmesį žiūrėdami profesijų korteles?
 • Kas nustebino, sudomino?
 • Kas pasirodė nepatrauklu ir pan.
 • Kodėl pasirinkote šias korteles?
 1. Kitam užsiėmimui paprašome dalyvių (užduotį galima skirti individualiai arba mažai grupelei iš 2-3 asm. ) surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos  apie vieną profesiją iš sąrašo.
 2. Kitų užsiėmimų metu organizuojame profesijų pristatymus:
 • Žiūrime ir aptariame filmuotą medžiagą;
 • Skaitome profesijų atstovų dienoraščius;
 • Aptariame mokymosi galimybes
 • Nagrinėjame konkrečius darbo pasiūlymus ( darbuotojams keliamus reikalavimus, siūlomas sąlygas ir t.t.