Mokymų  tikslas yra ugdyti specialistų gebėjimą tinkamai paruošti socialiai pažeidžiamus asmenis darbo rinkai.

Mokymų trukmė – 8 ak. val.

Mokymų programa yra įtraukta į Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų registrą. Programos kodas – 596870913.

MOKYMŲ TURINYS

Situacijos darbo rinkoje apžvalga, darbuotojų paieškos ir atrankos proceso ypatumai įmonėse
Supažindinama su darbo jėgos pasiūla ir paklausa, verslo poreikiais, nestandartinėmis įdarbinimo formomis, valstybės paramos mechanizmais. Atskleidžiami darbdavio lūkesčiai darbuotojų atžvilgiu, aptariamos darbuotojų paieškos kryptys, metodai įmonėse.

Suteikiama žinių apie darbuotojų atrankos procesą įmonėse, išorinės ir vidinės atrankos ypatumus, pagrindinius etapus,  atkreipiant dėmesį į skelbimų rūšis, keliamus reikalavimus kandidatams ir kt. Aptariama visos šios informacijos nauda socialiniams darbuotojams/ įdarbinimo tarpininkams.

Darbo paieškos strategijos 
Supažindinama su įvairiomis darbo paieškos strategijomis, metodais ir jų taikymu, ugdomas gebėjimas  parinkti konkrečiu atveju tinkamiausius ir veiksmingiausius darbo paieškos metodus.
Kliento kreipimasis į darbdavį raštu
Supažindinama  su kandidatavimo dokumentais (CV, motyvacinis, kreipimosi laiškas), jų ypatumais, svarba, pristatomi įvairūs pavyzdžiai. Detaliau supažindinama su dokumentų struktūra, aptariami šablonai, pateikiamos rekomendacijos dėl dokumentų pritaikymo konkrečioms darbo vietoms.

Praktinių užduočių metu dalyviai turės galimybę įsijausti į darbdavio vaidmenį, atrenkant kandidatų pateiktus dokumentus.

Kliento prisistatymas darbdaviui telefonu
Suteikiama informacija apie telefoninio pokalbio ieškant darbo naudą, galimus tikslus, bendravimo telefonu etiketą. Praktinių užduočių metu analizuojamos galimos telefoninių  pokalbių schemos, pateikiami pokalbių pavyzdžiai.

Pateikiama pasirengimo telefoniniam skambučiui forma, kurią galima naudoti ruošiant klientus pokalbiui su darbdaviu telefonu.

Kliento parengimas pokalbiui dėl darbo  
Supažindinama su darbo pokalbio formomis, struktūra, dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis interviu metu, aptariama pirmojo įspūdžio reikšmė, verbalinis ir neverbalinis kliento prisistatymas pokalbio metu, išskiriami svarbiausi aspektai, kaip paruošti klientą susitikimui.
Peržiūrima vaizdo medžiaga, iliustruojanti tikrą darbo pokalbį, aptariami sunkūs darbdavio klausimai kandidatui, jų tikslai bei tinkami galimi atsakymai.

Pateikiama pasirengimo pokalbiui dėl darbo  forma, kurią galima naudoti ruošiant klientus darbo interviu.

Kliento parengimas pirmai darbo savaitei
Supažindinama su adaptacijos reiškiniu ir etapais, išsamiai aptariamas adaptacijos turinys, bei organizacinės kultūros ypatumai. Lavinami specialistų gebėjimai tinkamai parengti klientą pirmai darbo savaitei.