Tarpininkavimas įdarbinant
  • Ugdomas  gebėjimas efektyviai teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
  • Mokymų trukmė -8 ak. val.
  • Mokymai gali būti organizuojami tiek gyvai, tiek nuotoliu

Mokymų turinys

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos. Atskirties grupių įdarbinimo metodai

Pristatomi atskirties grupių įdarbinimo modeliai, tarpininkavimo įdarbinant paslauga, supažindinama su įdarbinimo tarpininko atsakomybėmis, dalinamasi gerąja užsienio patirtimi ir praktika.

Asmens situacijos įvertinimas įsidarbinimo aspektu

Apmokoma dirbti su įvairiomis praktinėmis priemonėmis, padedančiomis efektyviau surinkti informaciją apie kliento situaciją, išsiaiškinti patirtį bei lūkesčius, nustatyti įsidarbinimo kliūtis ir galimybes.

Asmens profesinis orientavimas/ karjeros konsultavimas

Naudojant metodinę priemonę Jobpics pristatoma Lietuvos darbo rinkos įvairovė. Pateikiamas šaltinių sąrašas, kur galima rasti išsamią  informaciją apie profesijas ir darbo vietas (vaizdinė medžiaga, profesijų aprašai ir kt.) Pristatomos įvairios praktinės priemonės, padėsiančios išsiaiškinti galimas kliento karjeros kryptis bei apmokoma dirbti jomis. Praktinių užduočių metu dalyviai mokomi naudoti keletą naujų technikų, kurias įdiegę į savo darbą, galės efektyviau organizuoti konsultacijas bei lengviau parengti klientų karjeros/įsidarbinimo planus, įžvelgs daugiau galimybių socialiai pažeidžiamiems asmenims.

Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Pristatoma šiandieninės darbo rinkos bei verslo aplinkos ypatumai, supažindinama su darbo jėgos pasiūlos ir paklausos Lietuvoje aktualijomis, verslo poreikiais, nestandartinėmis įdarbinimo formomis, valstybės paramos mechanizmais. Bus atskleidžiami darbdavio lūkesčiai darbuotojų atžvilgiu, suteikiama žinių apie darbuotojų atrankos procesus įmonėse.

Bendradarbiavimo su darbdaviais formos

Aptariamos bendradarbiavimo su įmonėmis formas, pagrindiniai principai, pasitikėjimo santykių vystymas. Praktinių užduočių metu dalyviai išsigrynins įvairius būdus, kaip užmegzti kontaktus su darbdaviais, nusimatys galimus veiksmų planus.

Pasiruošimas bendradarbiavimui su įmonėmis

Supažindinama su galimomis kliūtimis užmezgant kontaktą su darbdaviu. Praktinių užduočių metus bus ieškomi argumentai, kaip panaikinti darbdavių nuostatas dėl socialiai pažeidžiamų asmenų. Mokymų dalyviams bus pateiktos formos, kurias tikslinga naudoti besiruošiant kreiptis į darbdavį.

Kreipimasis į darbdavį raštu

Supažindinimas su kandidatavimo dokumentais (CV, motyvacinis, kreipimosi laiškas), jų ypatumais, svarba, išskiriamos pagrindinės daromos klaidos, aptariami rekomenduojami šablonai. Ugdomi specialistų gebėjimai tinkamai pristatyti klientą darbdaviui, išskirti esminius jo privalumus, pabrėžti naudą įmonei, parengti pasiūlymą įmonei apie konkretų kandidatą į darbo vietą.

Kreipimasis į darbdavį telefonu

Pateikiami praktiniai įrankiai, padėsiantys tinkamai paruošti klientus pokalbiui dėl darbo telefonu, analizuojami telefoninių skambučių pavyzdžiai. Praktinių užduočių (telefoninius skambučių imitavimas) metu lavinami specialistų gebėjimai užmegzti ryšį su darbdaviu, tinkamai pristatyti klientą, aptariami sunkūs klausimai, pateikiami galimi atsakymai.

Bendravimas su darbdaviu susitikimo metu

Mokoma tinkamai paruošti klientą pokalbiui dėl darbo: aptariamas verbalinis ir neverbalinis prisistatymas, nagrinėjama video medžiaga, iliustruojanti darbo pokalbius, pateikiama galima pasirengimo pokalbiui dėl darbo forma. Praktinių užduočių metu lavinami specialistų derybiniai įgūdžiai, gebėjimas atstovauti tikslinių grupių interesus susitikimo su darbdaviu metu.

Lydimoji pagalba įsidarbinus

Supažindinama su tarpininkavimo įdarbinimo metu ypatumais, lydimosios pagalbos modeliais, schemomis, pagalbos darbo vietoje klientui ir darbdaviui niuansais. Suteikiama informacija, kaip paruošti klientus „pirmai darbo dienai“, didelis dėmesys skiriamas organizacijos kultūros supratimui, adaptacijos etapams. Pristatomos priemonės, skirtos iškritimo iš darbo prevencijai.