„Jobpics“ patraukli tuo, kad darbas su šia priemone nereikalauja ilgo pasiruošimo, nėra griežtų taisyklių, kaip ją naudoti, papildo kitas karjeros konsultavimo priemones. Mokymo procese Jobpics galima pasitelkti siekiant skirtingų tikslų:

Supažindinti  su darbo rinka

Jobpics kortelėse yra pateiktos 183 skirtingų darbo vietų fotografijos bei įvardinta daugiau nei 500 skirtingų profesijų. Dirbti su kortelėmis galima tiek individualiai, tiek grupėse (mažesnėse ar didesnėse), priemonę galima taikyti tiek vienam užsiėmimui, tiek tęstinei veiklai. Jei yra poreikis, galima atrinkti tik dalį kortelių ir nagrinėti tik kurį nors vieną sektorių, pavyzdžiui – įvairias darbo vietas prekyboje.

Išaiškinti, kokio profesinio pasirengimo reikia norint dirbti vieną ar kitą darbą

Jobpics profesijų  kortelės yra koduotos taikant kvalifikacijos lygį. Priemonėje naudojami trys kvalifikacijų lygiai, kurie parodo, kokio išsilavinimo ar profesinio pasirengimo reikia norint dirbti pasirinktoje darbo vietoje. Galima dirbti su visomis kortelėmis iš karto arba atrinkti ir  nagrinėtis tik žemesnės/aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančius darbus.

Nustatyti profesinius interesus

Priemonė „Jobpics” remiasi pripažinta profesinio pasirinkimo sistema RIASEC (JAV psichologo John L. Holland teorija). Sistemoje RIASEC interesai ir profesijos klasifikuojami pagal asmenybės tipus, susietus su darbo sąlygomis: realistinis, tiriamasis, meninis, socialinis, iniciatyvusis, tradicinis. Visos Jobpics profesijų kortelės yra koduotos naudojantis 2-jų raidžių RIASEC kodu. Naudojant korteles, galima nustatyti konsultuojamo asmens profesinius interesus.

Motyvuoti moksleivius pokalbiams apie darbo rinką

Jobpics yra patraukli vaizdinė priemonė, kortelės atspausdintos ant kokybiško popieriaus, laminuotos ir malonios liesti. Vaikai daug mieliau įsitraukia į veiklą vartydami korteles nei pildydami sausus testus. Norint naudoti priemonę nereikia ilgo pasiruošimo – tiesiog imi lagaminą ir pirmyn: galima organizuoti diskusijas, dirbti grupėse ar organizuoti  individualias užduotis. Nėra griežtų taisyklių, kaip galima naudoti priemonę. Jobpics puikus tuo, kad gali būti naudojamas labai kūrybiškai.

Parodyti galimybes ir gauti kuo daugiau idėjų tolimesniems veiksmams

Jobpics puikiai papildo kitas priemones, naudojamas profesiniam konsultavime. Pavyzdžiui, jei su moksleiviais atliekate RIASEC testą, rezultatus galite aptarti pasitelkdami Jobpics korteles. Tereiks pristatyti galimas darbo vietas pagal interesų tipus.  O kai jau moksleiviai atsirenka konkrečias korteles, galima paieškoti daugiau informacijos internete ir peržiūrėti daugiau fotografijų, filmų ar paskaityti konkrečių profesijų aprašus bei dirbančiųjų dienoraščius.

Supažindinti su įvairiomis darbo vietomis

Priemonę galima pasitelkti siekiant detaliau supažindinti su konkrečiomis darbo vietomis. Žvelgdami į fotografijas dėmesį galime kreipti į dirbančiųjų aprangą, darbo vietos įrengimą, įrankius ar įrangą, aptarti, kokių gebėjimų ar savybių  reiktų norint dirbti vieną ar kitą darbą.  Siekiant dar labiau pagilinti žinias, galima rengti konkrečios profesijos aprašus (individualiai ar grupėse), organizuoti išvykas į darbo vietas.