Priemonė „Jobpics” remiasi pripažinta profesinio pasirinkimo sistema RIASEC, kurią sukūrė JAV psichologas John L. Holland. Sistemoje RIASEC interesai ir profesijos klasifikuojami pagal šiuos asmenybės tipus, susietus su darbo sąlygomis:

realistinis (R), tiriamasis (I), meninis (A),DSC02008 socialinis (S), iniciatyvusis (E), tradicinis (C)

Visos profesijos priemonėje „Jobpics” priskirtos tipui naudojantis 2-jų raidžių kodu (RIASEC kodu). Vienas iš galimų tikslų dirbant su Jobpics priemone  – nustatyti konsultuojam asmeniui RIASEC kodą bei susiaurinti darbo paieškos ar profesijos pasirinkimo sritis, pasirenkant tik tą patį kodą turinčias profesijas.

Konsultacijos su Jobpics
Profesinių interesų nustatymas

Individualiai konsultacijai reikės  didelio stalo ir gero apšvietimo.

Pirmiausia konsultuojamas asmuo turi surūšiuoti korteles  su profesijų nuotraukomis pagal grupavimui skirtas korteles: „0 – nesidomiu”, „1 – šiek tiek domiuosi” ir „2 – domiuosi”. Konsultuojamam asmeniui baigus dėlioti korteles su nuotraukomis prie grupavimo kortelių, ant stalo viena eile padėkite šešias interesų tipų korteles (RIASEC korteles). Atrinkite ir išsamiau aptarkite tik tas korteles, kurios buvo priskirtos grupėms „Domiuosi” ir „Šiek tiek domiuosi”. Reikėtų išsiaiškinti, kodėl konsultuojamas asmuo pasirinko konkrečias korteles, kas patraukė dėmesį žiūrint į nuotraukas, ar supranta, kokius darbus atlieka kortelėje pavaizduotas profesijos atstovas.

Atrinktas korteles išdėstykite  prie šešių  interesų tipų kortelių pagal pirmosios raidės kodą. Raidė, prie kurios sudedama daugiausiai kortelių, parodo, koks RIASEC tipas dominuoja.

Galimybių ir kliūčių išsiaiškinimas

Dirbant su asmenimis, kurie turi itin mažai žinių apie darbo rinką, galima naudoti pagalbines korteles „noriu sužinoti daugiau“ bei „vengiu“.

Paprašome konsultuojamo asmens sudėti profesijų  korteles prie pagalbinių kortelių „noriu sužinoti daugiau“ (priskirti, kai apie profesiją trūksta žinių ar informacijos, konsultuojamajam neaišku, kokį darbą dirba kortelėje pavaizduoti profesijų atstovai)  ir „vengiu“ (priskirti tas profesijas ar veiklos sritis, kurių jis vengia dėl sveikatos ar kitų priežasčių).

Konsultuojamam asmeniui baigus dėlioti korteles su nuotraukomis prie grupavimo kortelių,  išsamiau aptarkite tik atrinktas korteles:

  • Profesijų kortelės prie „noriu sužinoti daugiau“ suteiks erdvės tolimesnėms konsultacijoms ar tęstiniam darbui: galima detaliau pristatyti dominančias profesijas, pasitelkiant įvairius kitus įrankius (daugiau nuotraukų, filmuotą medžiagą, profesijų aprašus,  profesijų atstovų dienoraščius, išvykas ar susitikimus ir kt.)
  • Profesijų kortelės prie „vengiu“ suteiks jums daugiau informacijos apie apribojimus ar kliūtis: tai gali būti sveikatos problemos, nepasitikėjimas savo jėgomis, nuostatos ar kt.