Pagalba darbo vietoje

Mokymų  tikslas

  • Pagilinti specialistų žinias apie pagalbos  darbo vietoje paslaugos  teikimą , jos principus bei ypatumus.
Mokymų trukmė -6 ak. val.
Mokymai gali būti vykdomi tiek gyvai, tiek nuotoliu

MOKYMŲ TURINYS

Pagalbos darbo vietoje modeliai

Mokymų dalyviai supažindinami su tarpininkavimo įdarbinimo metu ( pasirašant darbo sutartį) ypatumais, galimu darbo sąlygų pritaikymu,  lydimosios pagalbos modeliais, schemomis, pagalbos darbo vietoje klientui ir darbdaviui niuansais.

Paslaugų gavėjo parengimas darbo pradžiai 

Supažindinama su adaptacijos reiškiniu ir etapais, išsamiai aptariamas adaptacijos turinys, bei organizacinės kultūros ypatumai. Lavinami specialistų gebėjimai tinkamai parengti klientą pirmai darbo savaitei.
Pagalbos darbo vietoje plano sudarymas
  1. Pagalbos būdo pasirinkimas;
  2. Pristatomos priemonės, skirtos iškritimo iš darbo prevencijai ( darbui reikalingų gebėjimų ugdymas, problemų sprendimas, atkryčio prevencija)
  3. Atsitraukimo strategija