Ugdomi  efektyvaus bendravimo ir konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai

Mokymų trukmė – 8 ak. val.

Mokymų programa yra įtraukta į Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų registrą. Programos kodas – 596870906.

MOKYMŲ TURINYS

Konflikto samprata ir priežastys
Apibrėžiama, kas yra konfliktas, pristatomas konfliktų aktualumas ir dažnumas. Ugdomas gebėjimas atpažinti bendravimą apsunkinančias kliūtis, praktinių užduočių metu ieškoma individualių sprendimų, siekiant efektyvesnio tarpusavio bendravimo.

Konfliktų dinamika
Modeliuojamos pačių dalyvių pasiūlytos konfliktinės situacijos, nagrinėjamos konflikto stadijos, aptariamos galimos konfliktų valdymo kiekvienoje stadijoje galimybės, konflikto nesuvaldymo pasekmės ir tikimybė konfliktą išspręsti.

Konfliktų sprendimo strategijos
Video pratybų metu imituojamos konfliktinės situacijos, identifikuojamas dalyvių dažniausiai naudojamas konfliktų sprendimo būdas, svarstomas jo tinkamumas konkrečioje situacijoje Kiekvienam dalyviui bus suteikiama galimybė įsivertinti ir nusistatyti dažniausiai naudojamą konfliktų valdymo strategiją. Praktinių užduočių metu mokoma suvokti bendradarbiavimo prasmę, atpažinti sėkmingo bendradarbiavimo veiksnius, veikiančius bendrą rezultatą, suvokti bendravimo svarbą derinant skirtingus interesus, skatinama ieškoti galimybės išeiti iš „bendravimo aklaviečių“, lavinami bendravimo ir derybiniai įgūdžiai.

Efektyvus bendravimas
Supažindinama su skirtingais bendravimo stiliais, skatinama suvokti skirtingo grįžtamojo ryšio poveikį veiklos rezultatams, grįžtamojo ryšio teikimo būdo pasekmes emocinei būsenai. Praktinių užduočių metu lavinami grįžtamojo ryšio teikimo įgūdžiai, skatinama suvokti klausymosi poveikį tarpusavio bendravimui, įsisąmoninti nesiklausymo poveikį kalbėtojui.