Darbo funkcijų iškirpimas

Mokymų dalyviai praktiškai ieškos sprendimų, kaip bendradarbiauti su įmonėmis pritaikant darbo vietas žmonėms su  negalia

Mokymų trukmė – 6 ak. val.

Mokymai gali būti vykdomi tiek gyvai, tiek nuotoliu

MOKYMŲ TURINYS

Darbo vietų pritaikymas žmonėms su negalia

Pristatomi skirtingi darbo sąlygų pritaikymo modeliai (job carving, job crafting, reasonable accomodation, inclusive job design) bei taikymo pavyzdžiai.

Darbo funkcijų iškirpimas

Metodo pristatymas, praktinių pavyzdžių nagrinėjimas

Paslaugų gavėjo galimybių analizė

  • stiprybių ir gebėjimų įvertinimas
  • rizikos faktorių įvertinimas

Darbo vietos analizė  

  • kaip atlikti darbo funkcijų analizę
  • potencialių užduočių sąrašo sudarymas
  • konkrečio pozicijos aprašo parengimas

Tinkamas parinkimas  ( “match’as”) ir pagalbos teikimas darbo vietoje

Daugiau apie Job carving – Sopa