Mokymų metu mokomasi efektyviai kurti ir vystyti bendradarbiavimo santykius su darbdaviais, atstovaujant socialiai pažeidžiamus asmenis.

Mokymų trukmė – 8 ak. val.

Mokymų programa yra įtraukta į Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų registrą. Programos kodas – 596870911.

MOKYMŲ TURINYS

Tarpininkavimo paslaugos, atskirties grupių įdarbinimo metodai
Pristatomos tarpininkavimo įdarbinant paslaugos, supažindinama su eiga, įdarbinimo tarpininko atsakomybėmis, užsienio patirtimi įdarbinant atskirties grupes.

Situacijos darbo rinkoje apžvalga; darbuotojų paieškos ir atrankos proceso ypatumai įmonėse

Supažindinama su darbo jėgos pasiūla ir paklausa, darbdavių poreikiais bei lūkesčiais darbuotojų atžvilgiu, išgryninami galimi jų patenkinimo modeliai. Aptariamos darbuotojų paieškos kryptys ir metodai įmonėse, išskiriami populiariausieji, suteikiama žinių apie darbuotojų atrankos procesą įmonėse, išorinės ir vidinės atrankos ypatumus, pagrindinius etapus, atkreipiant dėmesį į skelbimų rūšis, keliamus reikalavimus kandidatams.

Pasiruošimas bendradarbiavimui su įmonėmis
Pristatoma bendradarbiavimo su įmonėmis galimybių įvairovė, siekiant vystyti abipusiai naudingus santykius. Praktinių užduočių metu išgryninami konkretūs galimi bendradarbiavimo pasiūlymai įmonėms. Aptariant ir analizuojant atskirus atvejus ieškoma argumentų, kaip panaikinti darbdavių nuostatas atskirties grupių atžvilgiu. Pateikiami praktiniai įrankiai, padėsiantys specialistui pasirengti kreipimuisi į įmones.

Kreipimasis į įmones raštu
Pristatomi parengtų pasiūlymų darbdaviams variantai, išskiriami tinkamo pasiūlymo svarbiausi aspektai. Praktinių užduočių metu ugdomi gebėjimai parengti laišką darbdaviui, išskiriant klientų esminius privalumus, pabrėžiant naudą įmonei.

Kreipimasis į įmones telefonu
Lavinami gebėjimai komunikuoti su įmonių atstovais telefonu, tinkamai pristatyti klientą darbdaviams. Imituojami skambučiai darbdaviui keliant skirtingus tikslus, kiekviena situacija nagrinėjama, aptariami sunkūs klausimai, pateikiami galimi atsakymai.

Bendravimas su darbdaviu tiesioginio pokalbio metu
Ugdomi gebėjimai tinkamai pristatyti tiek savo organizaciją, tiek klientus kaip galimus darbuotojus darbdaviams, praktinių užduočių metu lavinami derybiniai įgūdžiai, gebėjimas atstovauti tikslinių grupių interesus susitikimo su darbdaviu metu, suteikiama galimybė įsijausti į darbdavio vaidmenį, siekiant geriau perprasti įmonės poreikius.