Bendradarbiavimas su darbdaviais

Mokymų metu mokomasi efektyviai kurti ir vystyti bendradarbiavimo santykius su darbdaviais, atstovaujant socialiai pažeidžiamus asmenis.

Mokymų trukmė – 8 ak. val.

Mokymai gali būti vykdomi tiek gyvai, tiek nuotoliu

MOKYMŲ TURINYS

Tarpininkavimo paslaugos, atskirties grupių įdarbinimo metodai
Pristatomos tarpininkavimo įdarbinant paslaugos, supažindinama su eiga, įdarbinimo tarpininko atsakomybėmis, užsienio patirtimi įdarbinant atskirties grupes.

Situacijos darbo rinkoje apžvalga; darbuotojų paieškos ir atrankos proceso ypatumai įmonėse

Supažindinama su darbo jėgos pasiūla ir paklausa, darbdavių poreikiais bei lūkesčiais darbuotojų atžvilgiu. Aptariamos darbuotojų paieškos kryptys ir metodai įmonėse, išskiriami populiariausieji, suteikiama žinių apie darbuotojų atrankos procesą įmonėse, išorinės ir vidinės atrankos ypatumus, pagrindinius etapus, atkreipiant dėmesį į skelbimų rūšis, keliamus reikalavimus kandidatams.

Kur ir kaip ieškoti darbdavių

Kontaktų užmezgimas su įmonėmis – skirtingų būdų išsigryninimas, pliusų ir minusų aptarimas,  tinkamiausio būdo pasirinkimas. Pateikiami praktiniai įrankiai, padėsiantys specialistui pasirengti kreipimuisi į įmones.

Pasiruošimas bendradarbiavimui su įmonėmis
Pristatoma bendradarbiavimo su įmonėmis galimybių įvairovė, siekiant vystyti abipusiai naudingus santykius. Praktinių užduočių metu išgryninami konkretūs galimi bendradarbiavimo pasiūlymai įmonėms. Aptariant ir analizuojant atskirus atvejus ieškoma argumentų, kaip panaikinti darbdavių nuostatas atskirties grupių atžvilgiu.