Kas yra Jobpics?

Jobpics karjeros konsultavimo priemonę sudaro:

  • 183 dvipusės kortelės su profesijų nuotraukomis, darytomis Lietuvos įmonėse
  • 11 pagalbinių kortelių, padedančių konsultavimo procese:
    • 5  grupavimo kortelės
    • 6 interesų tipų kortelės (RIASEC kortelės)
  • Naudotojo vadovas su instrukcijomis, kaip naudoti priemonę
  • Lagaminėlis kortelėms sudėti
Jobpics yra ne testas, bet labiau pagalbinis instrumentas, padedantis nustatyti pomėgius, svarbius renkantis profesiją, bei skatinantis idėjas apie profesines galimybes. Paprastai nuotraukos sukelia daugiau idėjų ir yra informatyvesnės nei tekstinės priemonės, suteikia daugiau erdvės aptarti ir profesinės aplinkos detales.

Jobpics metodika

2009 m. Jobpics priemonę sukūrė norvegų psichologas Arne Svendsrud, o  2010-2012 m. įgyvendinant  projektą  “Jobpics Europe”, priemonė buvo adaptuota Estijoje, Suomijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje.

Priemonė „Jobpics” remiasi pripažinta profesinio pasirinkimo sistema RIASEC, kurią sukūrė JAV psichologas John L. Holland. Sistemoje RIASEC interesai ir profesijos klasifikuojami pagal šiuos asmenybės tipus, susietus su darbo sąlygomis

Visos profesijos priemonėje „Jobpics” priskirtos tipui naudojantis 2-jų raidžių kodu (RIASEC kodu). Vienas iš galimų tikslų dirbant su Jobpics priemone  – nustatyti konsultuojam asmeniui RIASEC kodą bei susiaurinti darbo paieškos ar profesijos pasirinkimo sritis, pasirenkant tik tą patį kodą turinčias profesijas

Kam Jobpics naudojamas?

Jobpics priemonė gali būti naudojama konsultuojant įvairias tikslines grupes – dirbant tiek su suaugusiaisiais, tiek su jaunimu, o ypač su tais, kuriems dėl įvairių priežasčių netinka arba netaikytinos tekstinės profesinių interesų nustatymo priemonės. Jobpics priemonė ypač turėtų tikti grupėms, turinčioms sunkumų, susijusių su rašytinės kalbos vartojimu – pavyzdžiui, asmenims, kurie turi menkus skaitymo ir/ar rašymo įgūdžius, kurių gimtoji kalba yra ne lietuvių arba tiems, kurie turi nedidelę darbo patirtį ar jos neturi visiškai. Žiūrint į nuotraukas paprastai kyla daugiau idėjų, jos būna informatyvesnės nei tekstinės priemonės.

Jobpics priemonė gali būti naudojama daugelyje organizacijų: mokymo įstaigose, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose, profesinės reabilitacijos centruose, darbo biržose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.
2012 m. Norvegijos darbo institutas atliko kokybinį Jobpics naudojimo tyrimą, kurio metu buvo apklausti skirtingose Norvegijos įstaigose dirbantys karjeros konsultantai. Tyrimas atskleidė, jog Jobpics priemonė gali būti naudojama labai skirtingais būdais – dažnai ne tik nustatyti profesinius interesus, bet ir supažindinti su darbo pasauliu, praplėsti mąstymo horizontus ir parodyti galimybes, gauti kuo daugiau idėjų.  Tyrimas parodė, jog Jobpics priemonė per vizualius paveikslėlius atveria erdvę asociacijoms, kurių neriboja lingvistiniai rėmai. Nuotraukos yra geras įrankis pradėti pokalbį apie galimybes, apribojimus ir emocijas, kurios siejamos su specifine darbo funkcija ar darbine situacija.
Jobpics priemonė yra labai lanksti lyginant su testais, kurių taikymui ir duomenų interpretavimui reikia turėti specialių žinių ir sertifikatų. Nėra vieno vienintelio recepto, kaip naudoti Jobpics, kiekvienas konsultantas gali pats nuspręsti, koks Jobpics naudojimo būdas yra geriausias konkrečiu atveju.

Jobpics autoriaus pristatymas