DUOday

Duoday iniciatyva 2008 metais kilo Airijoje, kur ji žinoma, kaip  “šešėliavimo” diena (Job Shadow day).  Airijos remiamo įdarbinimo asociacija inicijavo projektą, kurio metu  vienai darbo dienai subūrė žmones su negalia ir vietinius darbdavius, siekdami parodyti,  kokį teigiamą indėlį į darbo vietas gali atnešti negalią turintys žmonės.

Belgai palaikė šią idėją –  2010 metais iniciatyvą suorganizavo savo šalyje, pavadindami ją DUOday. Vos per kelis metus regioninė akcija DUOday tapo nacionaliniu projektu, o neilgai trukus buvo pradėta organizuoti ir tarptautiniu mastu.

Kiekvienais metais prie šios iniciatyvos prisijungia vis daugiau Europos šalių, iniciatyvoje jau sudalyvavo daugiau kaip 6000 darbo ieškančių neįgalių asmenų, įsitraukė daugybė įmonių.