Žmonių su negalia savarankiškumo ugdymas per darbinę veiklą
vilnius_white_rgb
Projektu siekiama didinti asmenų su negalia motyvaciją darbui bei ugdyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, kurie gerintų jų galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė
Projekto trukmė
2019 m. vasaris – gruodis
Pagrindinės projekto veiklos
Individuali pagalba ieškant darbo ir įsitvirtinant darbo vietose:
– neįgaliųjų motyvavimas dirbti, mokytis ar dalyvauti profesinėje reabilitacijoje
– darbo paieškai reikalingų kompetencijų ugdymas
– tarpininkavimas: tinkamų darbdavių paieška, derybos dėl palankių darbo sąlygų
– pagalba adaptuojantis darbo vietoje
Darbui reikalingų gebėjimų ugdymas, organizuojant neįgaliųjų užimtumo veiklas:
– Bendrųjų darbinių gebėjimų ugdymas dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų ir socialinių verslų veiklose
– Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
– Profesinis orientavimas ir konsultavimas
– Saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas Share the Light dirbtuvėse